บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์ เปิดตัว “BBIX Bangkok No.2 Center” ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งใหม่ล่าสุด ที่ดาต้า เซ็นเตอร์ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

28 มิถุนายน 2564, กรุงเทพมหานคร – บริษัท บีบีไอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกาศเปิดตัวศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งใหม่ล่าสุด ภายใต้ชื่อ BBIX Bangkok No.2 Center ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ข้อมูล CAT Tower บางรัก ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยจะเริ่มต้นให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล อย่างเสรี (Internet Exchange หรือ IX Service) ในเดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

จากประสบการณ์การให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต BBIX Bangkok No.1 Center แห่งแรกที่ทรู ไอดีซี – นอร์ท เมืองทอง บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์ เล็งเห็นว่าการขยายศูนย์บริการ BBIX Bangkok No.2 Center จะช่วยสนับสนุนผู้ให้บริการคอนเทนต์ (Content Service Provider) และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) ในประเทศไทย สามารถดำเนินธุรกิจด้วยความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นายฮิเดโตชิ อิเคดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์ กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถจัดตั้งศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ศูนย์ข้อมูล CAT Tower บางรัก ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ นอกจากนี้การเติบโตของบริการระบบคลาวด์และเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว ยังส่งผลให้การเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งหลายล้วนมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์ จึงตั้งเป้าที่จะพัฒนาบริการการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเสรีในประเทศไทยแบบเชิงรุก เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจะได้รับบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพการเชื่อมต่อที่สูง นำไปสู่การตอกย้ำความสามารถของประเทศ ตลอดจนต่อยอดให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น”

นางอุบลพรรณ ชื่นชม ผู้จัดการฝ่ายบริการหน่วยงานผู้ประกอบการ จาก บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เผยว่า“กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางทั้งด้านเศรษฐกิจและการค้า การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกำลังต่อยอดเป็นศูนย์กลางทางด้าน Digital Connectivity ของภูมิภาค เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ BBIX ได้ขยายจุดติดตั้งและจุดเชื่อมต่อมาที่ NT IDC ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับ THAILAND IX และเป็น Internet Exchange ที่ใหญ่สุดของประเทศไทย โดยเชื่อมต่อกับผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการในภูมิภาค ASEAN และ Content ชั้นนำของโลก เราหวังว่าปรากฏการณ์ในครั้งนี้ จะทำให้บริการ Internet Exchange ในประเทศไทย เติบโตแบบก้าวกระโดด เพื่อรองรับเทคโนโลยี Digital ต่อไปในอนาคต”

รายละเอียดของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต BBIX Bangkok No.2 Center

1. ตำแหน่งที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ศูนย์ข้อมูล CAT Tower บางรัก ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

2. การให้บริการ : บริการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

ประเภทของการให้บริการ

1. บริการด้านคอนเทนต์ บริการจุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตระหว่างผู้ใช้บริการ โดยมุ่งเน้นที่ผู้ให้บริการคอนเทนต์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ

2. บริการอีเธอร์เน็ต 1G อีเธอร์เน็ต/10G อีเธอร์เน็ต/100G อีเธอร์เน็ต

3. บริการเสริม บริการ Link Aggregation บริการ Route Server บริการ VLAN ส่วนบุคคล

หมายเหตุ: หากต้องการสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อได้ที่อีเมล [email protected]

###

เกี่ยวกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited หรือ NT) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210 เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) โดยมีการจดทะเบียนในวันที่ 7 มกราคม 2564 ซึ่งหลังการควบรวมส่งผลให้มีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรมากที่สุด ทั้งการนำเอา Digital Solution มาให้บริการกับหน่วยงานรัฐบาล เอกชน และผู้ประกอบการ NT เป็นผู้นำด้านการให้บริการ Data center และบริการ Cloud โดยมีศูนย์ NT Data center ให้บริการอยู่ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 10 แห่งและเป็นศูนย์ NT Data center ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล อาทิ ISO 27001, ISO 20000-1, CSA Start, TSI level 3 เป็นต้น และใน NT Data Center แต่ละแห่งงมีบริการ Carrier Data Center ซึ่งมีนโยบายเปิดกว้างและเป็นกลาง (Neutrality) เป็นศูนย์รวมการเชื่อมต่อให้กับผู้ประกอบการโทรคมนาคม, ISP และ ผู้ให้บริการ Content&Application ทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก

เกี่ยวกับ ทรู ไอดีซี

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ หรือ ทรู ไอดีซี (สำนักงานใหญ่: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) เป็นผู้นำการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แบบเสรีและบริการระบบคลาวด์แบบครบวงจร โดยมีประสบการณ์การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจสำคัญทั้งในและต่างประเทศซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO 20000001, ISO27001, ISO22301, ISO 50001, CSA STAR Cloud Security และ PCI DSS พร้อมด้วยการการันตีจาก Uptime Institute ในการออกแบบ (TCDD), ก่อสร้าง (TCCF) และการดำเนินงาน (TCOS) นอกจากนี้ทรู ไอดีซี ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และบริการระบบคลาวด์ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม: www.trueidc.com/th/

เกี่ยวกับ บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์

บริษัท บีบีไอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้บริหาร คือ นายฮิเดโตชิ อิเคดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีผู้ถือหุ้นเป็น บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (51 %) บริษัทบีบีไอเอ็กซ์ ประเทศญี่ปุ่น (49%) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.bbix.net/th