อ.ส.ค. จัดทำโครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์คช่วยเด็กอ่อนในชุมชน  ทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลกรมสมเด็จพระเทพฯ” 

อ.ส.ค.จัดทำโครงการ “สายบุญนมไทย-เดนมาร์คส่งกำลังใจสู้ภัยCOVID-19” เพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนในชุมชนแออัด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 ทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลกรมสมเด็จพระเทพฯ พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 64  พร้อมส่งมอบนมพระราชทานชุดแรกให้บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 มิ.ย. 2564
นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์   รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เปิดเผยว่าเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงมีความห่วงใยเด็กอ่อนที่ประสบผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 โดยพระองค์ได้ทรงพระราชทานนมกล่องเพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนในชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เด็กๆมีโอกาสได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ มีสุขภาพที่ดี และเจริญเติบโตตามวัยให้กับเด็กที่อาศัยในชุมชนต่างๆ อาทิ   บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตย) บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) บ้านแห่งความหวัง (ชุมชนอ่อนนุช ๘๘ แยก ๑๐) และบ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) ซึ่งทั้ง 4 แห่งขณะนี้ได้ปิดการรับเลี้ยงเด็กตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้เด็กขาดแคลนนมและมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก
ดังนั้น อ.ส.ค.จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาติ จัดทำโครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์คส่งกำลังใจสู้ภัย COVID-19”ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ฯ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค UHT รสจืดร่วมสมทบในโครงการ ได้ด้วยเพื่อจะได้ร่วมทำกิจกรรมดีๆด้วยกัน
ทั้งนี้   สำหรับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมสมทบตามโครงการฯดังกล่าว ทางอ.ส.ค.จะดำเนินการนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพฯ’ สำหรับพระราชทานช่วยเหลือเด็กอ่อนในชุมชนแออัดหรือกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลอื่นๆตามพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยลำดับต่อไปและอ.ส.ค.ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาติจัดทำรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบโครงการฯ ทูลเกล้าฯถวาย เพื่อทรงทราบในงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 หรือในโอกาสอื่นที่เหมาะสมต่อไป
โดยนายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า   วันที่15 มิถุนายนที่ผ่านมาอ.ส.ค.ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คที่ผู้จิตศรัทธา อาทิ  พนักงานอ.ส.ค. เกษตรกร  สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการสั่งซื้อที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคสมทบ โครงการสายบุญนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ทูลเกล้าถวายเป็นล็อตแรก  แบ่งเป็นนมยูเอชทีรสจืด  ขนาด200 มล.จำนวน 200หีบและนมยูเอชทีรสจืดขนาด 250 มล.จำนวน 200 โหลคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 82,000 บาทและสำนักพระราชวังได้ทำหนังสือมอบหมายให้อ.ส.ค.เป็นตัวแทนนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมบ้านเสือใหญ่ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยมีรศ.คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯเป็นผู้รับพระราชทานผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในครั้งนี้ ซึ่ง อ.ส.ค.ได้วางแผนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์เดือนละ 2 ครั้ง
  สำหรับ ผู้จิตศรัทธาที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์คส่งกำลังใจสู้ภัยCOVID-19”อ.ส.ค.ได้กำหนดระยะเวลาสั่งซื้อและทูลเกล้าถวายฯ ตั้งวันนี้ไปจนถึงวันที่31 สิงหาคม 2564 โดยผู้ที่สนใจสามารถเลือกสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค รสจืดจำนวน 5 รายการดังต่อไปนี้
         -รายการที่ 1 นม 200 มล. ( 1×36 ก.) จำนวน 1 หีบ และ นม 250 มล. (1×12 ก.) 1 โหล รวมเป็นเงิน 410 บาท
-รายการที่ 2 นม 200 มล. ( 1×36 ก.) จำนวน 5 หีบ และ นม 250 มล. ( 1×12 ก.) 5 โหล รวมเป็นเงิน 2,050 บาท
-รายการที่ 3 นม 200 มล. ( 1×36 ก.) จำนวน 25 หีบ และ นม 250 มล. ( 1×12 ก.) 25 โหล รวมเป็นเงิน 10,250 บาท
-รายการที่ 4 นม 200 มล. ( 1×36 ก.) จำนวน 50 หีบ และ นม 250 มล. ( 1×12 ก.) 50 โหล รวมเป็นเงิน20,500บาท
       – รายการที่ 5 นม 200 มล. ( 1×36 ก.) จำนวน 100 หีบ และ นม 250 มล. ( 1×12 ก.) 100 โหล รวมเป็นเงิน 41,000 บาท
        โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งใบสั่งซื้อชำระเงินได้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สำนักงานใหญ่อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทั้งในรูปแบบเงินสดและผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามวกเหล็ก ประเภทออมทรัพย์ “เงินฝากโครงการสายบุญนมไทย-เดนมาร์ค” เลขบัญชี 660-6-38093-6  หรือกดผ่านLink ต่อไปนี้https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVnPovelk6DdSKE1mVfq4qfboGcOTRE6v1X1jqvjFBajj9IA/viewform  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่​ 0-3690-9683