กสร. จัดเลือกตั้งผู้แทนผู้จ้างงาน และผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน

            กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนผู้จ้างงาน และผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เพื่อเสนอนโยบาย ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน

            นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ในฐานะโฆษกกรม เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 บัญญัติให้มีคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน มีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน มาตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตรการในการป้องกันการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการชุดปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่ 3 ตุลาคม 2564 และจะต้องมีการเลือกตั้งผู้แทนผู้จ้างงาน และผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการก่อนการหมดวาระการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ประกาศบัญชีรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวของผู้แทนผู้จ้างงาน และผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเลือกกันเองเพื่อเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน โดยในส่วนของผู้แทนผู้จ้างงานมีจำนวน 6 คน ผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านมีจำนวน 25 คน ซึ่งจะต้องเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนผู้จ้างงาน 3 คน และผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน 3 คน โดยจะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครั้งละ 2 ปี

            นางโสภา เกียรตินิรชา โฆษก กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศกำหนดให้มีการประชุมเลือกกันเองของผู้แทนผู้จ้างงาน และผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ. ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 และห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าร่วมดำเนินการตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังที่กล่าวมา เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มาคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้รับงานไปทำที่บ้านต่อไป

บทความก่อนหน้านี้มงลงเพราะคงความสาว !!   วันนี้ รมย์รวินท์ คอสเมติก (Romrawin Cosmetics) มีทริคการดูแลผิวหน้าอย่างไร? ให้มงลงคงความสาว มาฝากกัน
บทความถัดไป3 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ ผนึกกำลัง “ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” บี.กริม เครือสหพัฒน์ และไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด ให้กรุงเทพมหานคร ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในชุมชนคลองเตย