มหิดลเร่งปั้นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพยุคดิจิทัล ด้วยป.โทใหม่ล่าสุด ชี้วัยทำงาน 2 คนแบกภาระดูแลผู้สูงอายุ 1 คน

วัยทำงาน 2 คนแบกภาระดูแลผู้สูงอายุ 1 คน เร่งปั้นผู้ประกอบการหน้าใหม่ นำเทคโนโลยีเข้าช่วย ผลักดันไทยเป็น Medical Hub อย่างแท้จริง ด้วยหลักสูตร “ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ”
ดร.กฤษกร สุขเวชชวรกิจ ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจสุขภาพ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) กล่าวว่า ทางวิทยาลัยฯ ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทใหม่ล่าสุด ในสาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ: Healthcare Business Management (HRM) ที่นำองค์วามรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอันเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอยู่คู่ประเทศไทยมายาวนาน 132 ปี มาผสมผสานกับองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล สนับสนุนให้ประเทศไทยเร่งสร้างสินค้าและบริการรองรับโอกาสและความท้าทายด้านสุขภาพจากเมกะเทรนด์ 3 ด้าน
เทรนด์รักสุขภาพ-สูงวัย-ดิจิทัล มาแรง
อุตสาหกรรมสุขภาพกำลังเติบโตทั่วโลก ประกอบกับประเทศไทยมีจุดแข็งด้าน Service โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Medical Tourism จากข้อมูลของ BOI ระบุว่า ตลาดนี้ในไทยมีมูลค่ามากกว่า 2 หมื่นล้านบาท ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก มีอัตราการเติบโตปีละกว่า 10% อีกทั้งโควิด-19 ยิ่งเป็นตัวเร่งให้คนหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ในขณะที่ “เทรนด์สังคมสูงวัย” ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างชัดเจนในปีนี้ที่ประชากรไทยอายุเกิน 60 ปี มีมากกว่า 20% และในอีก 10 ปีข้างหน้า จะกลายเป็น Hyper-Aged Society หรือมีผู้สูงวัยมากกว่า 28% จัดอยู่ในประเภทเดียวกับญี่ปุ่น ทว่าอัตราเกื้อหนุนของประเทศไทยน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2537 อัตราเกื้อหนุนอยู่ที่ 9:1 กล่าวคือผู้สูงอายุ 1 คนมีลูกหลานหรือผู้ดูแลถึง 9 คน แต่ในปีพ.ศ. 2573 สัดส่วนนี้จะลดลงเหลือเพียง 2:1 การขาดแคลนคนดูแลผู้สูงวัยจะเข้าขั้นวิกฤติในไม่ช้านี้ แต่ข่าวดีคือโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทแทนแรงงานมนุษย์ในหลายด้าน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าอุตสาหกรรมสุขภาพจะนำมาปรับใช้ได้ทันหรือไม่

“ในช่วงเวลา 10 ปีจากนี้ ต้องมองว่านี่ไม่ใช่แค่โอกาส แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ เพราะถ้าประเทศไทยไม่เร่งพัฒนาบุคลากรและธุรกิจสุขภาพช่วง 10 ปีนี้ เราอาจจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ต้องนำเข้าสินค้ามูลค่าสูงจนขาดดุลการค้า และที่สำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพประชาชนจะกลายเป็นวิกฤติ แต่หากเราพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ผลักดันเมืองไทยเป็น Medical Hub ระดับโลกอย่างที่วาดฝันไว้ ภาคการศึกษาก็ต้องเร่งปั้นผู้ประกอบการตั้งแต่วันนี้”

บทความก่อนหน้านี้เพื่อไทย จี้ประยุทธ์ ลดงบทหาร เพิ่มงบวัคซีน-รักษาพยาบาล+ฟื้นเศรษฐกิจ ชี้ งบปี65แสดงเศรษฐกิจไทยทรุด
บทความถัดไปปลอดประสพ ชี้หยุดอ้างอธิปไตยทางยา ติง อย. ไม่ใช่เวลามาคำนึง ควรเร่งรับรองวัคซีนที่โลกยอมรับ