เราต้องรอด ! สจล. ชวนฟัง “สงครามวัคซีน VS อนาคตการแพทย์” ที่เฟซบุ๊ก ไลฟ์ “คนตัวเอ้”

กรุงเทพฯ 7 พฤษภาคม 2564 – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ชวนคนไทยร่วมถกปัญหา พร้อมหาทางออกวิกฤตโควิด-19 ในประเด็น สงครามวัคซีนกับอนาคตการแพทย์ การวิเคราะห์สถานการณ์วัคซีนในปัจจุบัน และการปรับตัวของวงการแพทย์ไทยในอนาคต ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) “คนตัวเอ้” รายการที่พร้อมเป็นกระบอกเสียงและร่วมแก้ปัญหาที่อยู่ในกระแสสังคมทุกมิติ ผ่านการจับมือหน่วยงานพันธมิตร โดยครั้งนี้มีผู้ร่วมวงเสวนา ดังนี้ ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. และ นายกสภาวิศวกร รศ. นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศป์ ผู้อำนวยกางพยาบาะจอมเก้าเจ้าคุณทหา (KMC Hospital) และ องอธิกาบดี ฝ่ายกาแพทย์แะเทคโนโยีสุขภาพ สจล. ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 น. ผ่านทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ www.facebook.com/suchatvee.ae

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/kmitlofficial

###

รายการ “คนตัวเอ้”

                “คนตัวเอ้” รายการออนไลน์ที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้ผ่านช่องทาง “เฟซบุ๊ก ไลฟ์” (Facebook Live) ในเพจ “สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ Suchatvee Suwansawat(www.facebook.com/suchatvee.ae) รายการที่พร้อมเป็นกระบอกเสียง และ ช่วยแก้ปัญหาในมิติต่าง ๆ ที่อยู่ในกระแสสังคม ผ่านการจับมือหน่วยงานพันธมิตร เช่น สจล. สภาวิศวกร หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งภาควิชาการและผู้นำชุมชน มาร่วมกัน “ถกถึงปัญหา” พร้อม “เสนอทางออก” แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด ผู้สูงอายุ เยาวชน รวมถึง “ส่งต่อความรู้” แก่สาธารณชน

บทความก่อนหน้านี้นฤมล ชี้ ดิจิทัล ทักษะรับอนาคต พัฒนากำลังคนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ
บทความถัดไป‘เอพี ไทยแลนด์’ ร่วมผนึกพลัง ‘ซีพีเอ็น’ ส่งต่อ ‘ถุงน้ำใจ’ สนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์สู้วิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อให้คนไทย ประเทศไทย มั่นใจก้าวไปด้วยกัน