“DITP” ปลุกขวัญกำลังใจผู้ประกอบการส่งออกไทย ฝ่าวิกฤติโควิด-19

DITP ปลุกขวัญกำลังใจผู้ประกอบการส่งออกไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19 เพิ่ม 2 รางวัล PM Export Award 2021 ครั้งที่ 30 ให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมดาวเด่น Aspiring Innovation และแบรนด์ไทยยอดเยี่ยมประเภท Emerging Brand  พื่อสร้างแรงจูงใจผู้ส่งออกรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างแบรนด์ และมีผลงานก้าวกระโดดด้านการค้าระหว่างประเทศ  

           นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เพื่อเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่มีความสามารถและศักยภาพในการส่งออกหรือดำเนิธุรกิจในต่างประเทศแบบก้าวกระโดด ในการจัดการประกวดสุดยอดรางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการส่งออกดีเด่นแห่งปี : PM Export Award 2021 ปีที่ 30 ในปี 2564 นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้เพิ่มรางวัลพิเศษขึ้นมา 2 ประเภทคือ สาขารางวัลผู้ประกอบการนวัตกรรมดาวเด่น หรือ Aspiring Innovation ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีผลประกอบการส่งออกแต่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศชัดเจน และรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ประเภทรางวัล Emerging Brand เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างแบรนด์ และมีหลักฐานชัดเจนแสดงถึงการมุ่งการค้าระหว่างประเทศ  

          รางวัล PM Export Award เป็นรางวัลที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่มีความโดดเด่นใน 7 ประเภท ได้แก่ 1.รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) 2.รางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation3.รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)  
4.รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) 5.รางวัลสินค้าธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award)  ประกอบด้วย 4 สาขาย่อย คือ สาขาโรงพยาบาล /
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง/คลินิกเฉพาะทาง (Health & Wellness) สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ (Digital Content & Software) สาขาโลจิสติกส์การค้า (Trade Logistics) รางวัล ELMA Excellent Logistics Management Award) และสาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing
6.รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)  และ 7.รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal)  

   กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสินค้าหรือบริการที่ได้รับรางวัลนี้ ล้วนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทย การจัดงานมอบรางวัล จึงเป็นการประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางถึงความสำเร็จและความทุ่มเทของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจส่งออก ให้สามารถก้าวเดินได้อย่างต่อเนื่อง 

สำหรับในปี 2564 นี้ เป็นปีที่ 30 ได้มีการเพิ่มรางวัลพิเศษตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) ในการที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีนวัตกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการส่งออก มีความสามารถก้าวกระโดดได้เข้าร่วม คือ รางวัลผู้ประกอบการนวัตกรรมดาวเด่น Aspiring Innovation ผู้ที่ไม่มีผลประกอบการส่งออก แต่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศชัดเจน และในสาขารางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ประเภทรางวัล Emerging Brand เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างแบรนด์ และมีหลักฐานชัดเจนแสดงถึงการมุ่งการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงอยากขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ ให้เข้ามาสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการก้าวไปสู่ตลาดระดับโลก และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าว

          ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่สนใจ สามารถสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดังกล่าวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 15 พฤษภาคม 64 นี้ สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ โทร 0874113821, 0951591939 อีเมล์ : Info.[email protected].com  เว็บไซต์ :www.pmaward.com Facebook pmexportaward2021 และ Line @pmaward

บทความก่อนหน้านี้คลัสเตอร์โควิด ปีนี้ไทยอาจเจออีก 1-2 ครั้ง โบรกฯ ประเมิน
บทความถัดไปคณะกรรมการการท่องเที่ยวฮ่องกงมอบหมาย ‘เอ็มเอสแอลกรุ๊ป ประเทศไทย’ เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวฮ่องกงในไทย