ผู้มอบโอกาส และ ออกแบบชีวิต…

ในห้องห้องหนึ่ง กลุ่มบุคลาการ หลายชีวิต กำลังประคับประคอง ผู้รักษาฟื้นฟู บ้างก็ ให้ก้าวอย่างมั่นคง, บ้างก็กำลังรักษาอาการเจ็บปวด, บ้างก็ดูแลทักษะเพิ่มสมรรถภาพในการรักษา…ห้องที่กล่าวมานี้คือห้องทำกายภาพบำบัดภายใน ณ.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จ.ปทุมธานี สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

https://www.youtube.com/watch?v=U-hXD8Ut0JM

พี่นีย์ หรือ คุณจิรัฐติญา เสาสมภพ นักกายภาพบำบัด ศูนย์ฟื้นฟูชำนาญการ ประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จ.ปทุมธานี สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

เป็นอีก 1 คนที่กำลังสำคัญในห้องนี้ เธอได้เล่าให้ฟังว่า การทำงานในส่วนนี้จะเน้นไปทางการทำกายภาพบำบัด หลังจากที่ผู้ประกันตนฯ ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยจะมีการซักประวัติ ตรวจร่างกายของคนไข้ ว่าได้รับการบาดเจ็บที่ต้องทำการรักษาโดยการกายภาพ เพื่อวางแผนการรักษา

โดยสภาพการบาดเจ็บส่วนใหญ่ ก็เป็นลูกจ้างในวัยทำงาน ที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการทำงานต่างๆ ทำให้มือ,แขน,ขา ฯลฯ ได้รับบาดเจ็บ

โดยหนึ่งเคสที่เธอเล่าให้ฟัง หลังจากทำการรักษาฟื้นฟู ไปแล้วออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ก็คือ เคสของ “อภิชิต เต็มตาวงษ์ หรือ ต้น” หนุ่มลูกจ้างจากอุดรธานี ผู้ประสบเหตุไฟฟ้าแรงสูงช็อตขณะทำงานติดตั้งป้ายโฆษณา โดย มีบาดแผลรอยไหม้ตั้งแต่ใบหน้ามาถึงเอว และแขนทั้งสองข้าง นิ้วมือ 4 นิ้วถูกตัด หูด้านซ้ายถูกตัด และที่ดวงตาด้านซ้ายถุงใต้ตาเปิด ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เธอมองว่ารุนแรง เพราะมีปัญหาในการใช้ชิวิตประจำวัน  โดยหลังทำการรักษาทางกายภาพร่วมกับการรักษาทางการแพทย์ เคสดังกล่าวก็สามารถ ออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยปกติ ทั้งการทำงานและการใช้ขีวิต

เมื่อในทุกเคสที่ผ่านเข้ามา สามารถกลับไปใช้ชีวิต ทั้งในครอบครัว การทำงาน การเข้าสังคม และสามารถดูแลตัวเอง สิ่งเหล่านี้ทำให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมถึงตัวเธอ หัวใจพองโต เปรียบเสมือนได้ทำหน้าที่ที่คืนชีวิต และ เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสและออกแบบชีวิต ของพวกเค้าเหล่านั้นให้ดีขึ้นได้ นั่นจึงเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในทุกๆเวลาใน ศูนย์ฟื้นฟูฯนั่นเอง