แรงงานต่างด้าว ผู้มีความหวัง…

แรงงานต่างด้าวหลายต่อหลายคน ที่ตั้งใจเข้ามาทำงานในไทย ก็หวังว่า พวกเขาและครอบครัวที่อยู่ข้างหลังจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นั่นก็เป็นสิ่งที่ MR,Than Htike Kyaw หนุ่มน้อยแรงงานชาวเมียนมา ก็หวังไว้เช่นนั้นเหมือนกัน

https://www.youtube.com/watch?v=UEzdItoe4u4

ในเช้าวันหนึ่ง,,,เค้าได้ทำหน้าที่ในโรงงานหลอมโลหะของเค้าปกติ แต่อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกับเพื่อนร่วมงาน จึงทำให้เขาถูก เครื่องจักรหนีบมือ แขน และกระดูกเกิดการแตกร้าว จนทำให้ต้องตัดแขนขวา ทำให้เค้ากลายเป็นผู้พิการ ทำให้เขาสิ้นหวังในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก

แต่ในความโชคร้ายของเขา ยังมีความโชคดีทางการรักษา เมื่อนายจ้างของเขาได้ทำเรื่อง ยื่นสิทธิประกันตนแรงงานต่างด้าวให้เขา อย่างถูกต้อง จึงทำให้ได้รับสิทธิการรักษาอย่างครบถ้วนและเต็มที่ โดยหลังจากทำการรักษาทางการแพทย์แล้ว เขาได้เข้ารับการรักษาฟื้นฟู ณ.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จ.ปทุมธานี สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

เขาได้รับโอกาสในการดูแลรักษาฟื้นฟู ทำกายภาพบำบัดแขนเทียม อีกทั้งภายในศูนย์ฟื้นฟูฯ ยังมีการสอนและฝึกอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เขานำความรู้เหล่านั้นไปใช้ในอนาคต,,,

ทั้งนี้เขายังฝากข้อคิดให้กับเพื่อนร่วมงานและแรงงานต่างด้าว ว่า สิทธิของประกันสังคมมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับพวกเขา อยากให้ทำให้ถูกต้อง และรักษาสิทธิของตัวเอง เพราะเวลาที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานหรือเหตุการณ์ต่างๆขึ้น จะได้มีสิทธิรองรับในการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ทำให้สามารถใช้ขีวิตปกติในอนาคตได้อย่างหมดกังวล…