สุดประทับใจ ! ภาพวาด “ความปรารถนาแห่งชีวิต” ของ “วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ ปี 63” ปิดประมูลที่ 3.2 ลบ. อุดหนุนจัดสร้าง “รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร”

ภาพผลการประมูลภาพทั้งหมด 54 ผลงาน จาก 44 ศิลปิน

ต้องยอมรับว่างานศิลปะทุกชิ้นล้วนแต่มีคุณค่าในตนเองทั้งสิ้น ทั้งในเชิงการยกระดับจิตใจผู้คน เป็นเสียงสะท้อนสังคมในบริบทต่าง ๆ และล่าสุดกับการเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนสร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” หรือ “KMCH (King Mongkut Chaokhun Thahan Hospital) ที่กำกับดูแลโดย “มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์” ที่พร้อมรองรับการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพคนไทย อีกทั้งยังเป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจร หวังลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการรักษาที่มีมูลค่าสูง ภายใต้แนวคิด “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด” ในมูลค่าก่อสร้างที่ 1,000 ล้านบาท 

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประมูลทั้งน้ำตาแห่งความปลื้มปีติ

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วย 44 ศิลปินผู้ให้ชั้นนำของไทย จัดกิจกรรม “ประมูลผลงานศิลปกรรมเพื่อการกุศล” (Charity Art Auctions for KMC Hospital) จำนวน 54 ผลงาน เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล ตลอดจนส่งต่อเสน่ห์งานศิลปะอันทรงคุณค่าแก่ผู้มีใจรักงานศิลป์ ซึ่งรายได้จากการประมูลทั้งหมด จะสมทบทุนเข้ามูลนิธิฯ 100% ทั้งนี้ ภาพศิลปะที่ได้รับการประมูลมูลค่าสูงสุดถึง 3.2 ล้านบาท คือ THE DESIRE OF LIFE ความปรารถนาแห่งชีวิต” โดย ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2563 และศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ในปี 2555

ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2563 เจ้าของภาพ _ความปรารถนาแห่งชีวิต

“ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในเรื่องการใช้วัสดุที่หลากหลายในการทำงานศิลปะ รวมถึงงานจิตรกรรมและประติมากรรม ผลงานมีทั้งเรื่องราวของวัตถุสมัยใหม่ในโลกเทคโนโลยี จนไปถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของมนุษย์ มีงานแสดงเดี่ยวครั้งสำคัญมากมายอีกทั้งยังได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ”

สำหรับแนวความคิดของผลงานชิ้นนี้ (เขียนโดย วิชญ มุกดามณี ทายาทของศิลปิน) ในชุด “ความปรารถนา” ศาสตราจารย์ วิโชค ได้สร้างสรรค์ในช่วงปี 2018-2019 โดยเป็นผลงานชุดสุดท้ายก่อนที่ศิลปินจะถึงแก่อนิจกรรม และจัดแสดงในนิทรรศการเดี่ยวครั้งสุดท้ายของ ศาสตราจารย์วิโชค “จิตรกรรมรำลึก 111 ปี อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์” ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ผลงานชุด “ความปรารถนา” มีประมาณ 10 ชิ้น ทั้งหมดพัฒนาต่อยอดมาจากผลงานชุดภาพเปลือย (Nude) ซึ่งศิลปินกลับมาสนใจในการศึกษาและแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกผ่านรูปทรง เส้น สีและพื้นผิวในลักษณะลดทอนความจริงไปจนถึงกึ่งนามธรรม โดยแนวเรื่องดังกล่าวเคยเป็นประเด็นที่ศิลปินสนใจค้นคว้าเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาและอีกครั้งในผลงานจิตรกรรมช่วงปี 2002

ผลงานชุดความปรารถนา พัฒนาภาพเปลือยไปสู่เนื้อหาที่ซับซ้อนมากกว่าการแสดงออกความงามของสรีระร่างกาย ศิลปินตีความ “ความเป็นมนุษย์” โดยเชื่อมโยงไปสู่แรงขับเคลื่อนของกิเลส ความโหยหา และความหวาดกลัว สะท้อนผ่านกระบวนการประกอบรูปทรงคนให้ซ้อนทับ เกาะเกี่ยว ล่องลอยและหมุนวนเหมือนจิตใจที่พลุ่งพล่าน อึดอัดและกดดัน เป็นสภาวะการดำรงอยู่ของมนุษย์ที่หมกหมุ่น ยึดติด และผูกพันอยู่กับมนุษย์ด้วยกันเอง โลกมนุษย์ในงานจิตรกรรมชุดนี้คือสังคมที่ขับเคลื่อน ควบคุม และบิดเบือนโดยบทบาทของมนุษย์เป็นใหญ่เหนือสรรพสิ่งอื่นใด”

ภาพบรรยากาศการประมูลภาพ _ความปรารถนาแห่งชีวิต

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า “สำหรับกิจกรรมการประมูลภาพครั้งนี้ ได้รับการประมูลทั้งหมดสูงถึง 28,310,000 าท มูลนิธิฯ มีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณผู้ร่วมประมูลใจบุญทุกท่าน ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้เพื่อสร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” เพื่อเป็นความหวังใหม่ด้านสุขภาพของคนไทย ที่นอกจากจะมุ่งเดินหน้าผลิตเครื่องมือแพทย์โดยนักวิจัยไทย ที่มีเป้าประสงค์ในการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐที่ต้องนำเข้าเครื่องมือแพทย์มูลค่าสูง ยังมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ให้กับคนไทยทุกคนในราคาที่ต่ำลง ตลอดจนพร้อมรองรับการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ รอบรับ Aging Society ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต”

                ทั้งนี้ รายได้จากการประมูลภาพทั้ง 54 ผลงานนี้ มีมูลค่าสูงถึง 28,310,000 บาท โดยผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ บัญชีมูลนิธิฯ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 693-0-32393-4 เครือข่ายโทรศัพท์ เพื่อบริจาค 100 บาท เพียงกด *948*1960*100และโทร.ออก หรือซื้อเสื้อให้เพื่อสร้าง ในราคาตัวละ 299 บาท ติดตามความเคลื่อนไหวของโรงพยาบาลได้ที่ www.facebook.com/KMCHospitalbyKMITL และ www.kmchf-pp.org หรือสอบถามข้อมูลการบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 09-2454-8160, 09-2548-2640 หรือไลน์ไอดี @kmitlhospital

###

#KMITL #KMCH #KMCHospitalbyKMITL #โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร #วิจัยนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร #ให้เพื่อสร้าง #ประมูลภาพการกุศล #JCCOTH

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ: เกี่ยวกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMC Hospital)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ในปี 2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้จัดตั้งโครงการก่อสร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” หรือ “KMC Hospital: King Mongkut Chaokhun Thahan Hospital” ภายใต้แนวคิด “ให้เพื่อสร้าง” โรงพยาบาลศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจรแห่งแรกของไทย ที่พร้อมดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนเป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัยของบุคลากรทางการแพทย์-นักวิจัยไทยอย่างไร้ขีดจำกัด และสถานที่ฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกในอนาคต โดยมุ่งลดการนำเข้าเทคโนโลยี-เครื่องมือแพทย์มูลค่ามหาศาล นับแสนล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ โรงพยาบาลแห่งนี้ สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวน 60 เตียง บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 14,000 ตารางเมตร โดยคาดการณ์มูลค่าก่อสร้างกว่า 1,000 ล้านบาท และจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 2 ปี

 

บทความก่อนหน้านี้‘ประชาธิปัตย์’ ลั่น! ห้าม รมต.-ส.ส.-ผู้บริหารพรรค จัดงานเลี้ยงเด็ดขาด
บทความถัดไป10 ยาสามัญประจำการท่องเที่ยว ไม่รู้ถือว่าพลาด