พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 13.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”ได้อัญเชิญเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพไว้ที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับเครื่องหมาย จำนวน 54 คน เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจ และจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักปกป้องรักษาดินแดนยิ่งชีพต่อไป ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

บทความก่อนหน้านี้สหรัฐจ่อเปิด “แฟ้มลับ” ซัดเจ้าชายซาอุฯ บงการสั่งฆ่า ‘จามาล คาช็อกกี’ นักข่าวคนดัง
บทความถัดไปวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ : วัคซีนจีนถึงไทยแล้ว ‘สิทธิ’ หรือ ‘หน้าที่’ ของคนไทยในการรับวัคซีน