งานเสวนาออนไลน์ Youth In Charge in ACTION! ส่งเสริมพลังเยาวชน

ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ประธานกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ (Thailand Principal Forum: TPF) และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา และ นางสาวเอริกา เมษินทรีย์ ผู้ก่อตั้ง Youth In Charge จัดงานเสวนาออนไลน์ Youth In Charge in ACTION! ครูใหญ่ไปต่อไม่รอแล้วนะ ซึ่งมีองค์กรต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองถึงบทบาทของโรงเรียนต่อการสนับสนุนให้เยาวชนเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนวาระของเยาวชนในด้านเพศและสุขภาวะ และการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนวาระของชาติในประเด็นสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้ 

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา) 

1.ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล      รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2.ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์       ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

3.รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ              ประธานกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ (Thailand Principal Forum: TPF)  และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา

4.นางสาวเอริกา เมษินทรีย์  ผู้ก่อตั้ง Youth In Charge

5..มีชัย วีระไวทยะ              ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

6.ดร.วิจารย์ สิมาฉายา         ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

และกรรมการบริหารและเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

บทความก่อนหน้านี้ขอโทษด้วยเงินเท่านั้น! รร.โดนฟ้องกลับ เหตุไล่นักเรียนออกเพียงเพราะ ‘ย้อมผม’
บทความถัดไปโฆษก ตร.ลั่นดำเนินคดีต่างด้าว-ยาเสพติดเด็ดขาด! ตรวจสอบได้ไม่เงียบหาย หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจพาดพิง