คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ปี 2564

วันนี้ (26 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี
(พล อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ปี 2564 โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และ นายพรพนม บัวชื่น ผู้อำนวยการกองบูรณะและบำรุงรักษา ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล
บทความก่อนหน้านี้มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ส่งมอบของบรรเทาทุกข์ หวังคลายความเดือดร้อนของชาวตลาดกลางกุ้งให้ปลอดภัยจากโควิด19
บทความถัดไปสิ่งที่ขาดหายไปในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูของไทย (4) : ‘พระเวท’ /คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง