อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์

วันนี้ (19 มกราคม 2564) เวลา 13.40 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจอาคาร และสถานที่โดยรอบสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อมาตรการที่กำหนด ในการดำเนินการให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามแผนความต่อเนื่อง (Business continuity plan – BCP) กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลจาก ว่าที่ร้อยเอกธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ณ ห้องประชุม 203 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทความก่อนหน้านี้‘ไอคอนสยาม’ แจงพร้อมตั้ง กก.สอบ กรณียามตบหน้า นศ.สาว ถือป้าย หากผิดจริงลงโทษวินัยร้ายแรง!
บทความถัดไปกรณ์ จวกธนาธรทำลายน้ำใจคนอื่น ลั่นนักการเมืองที่ดีต้องชี้ทางออก ไม่ใช่โจมตีคนทำงาน