กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมเจ้าท่าและกรมชลประทาน ร่วมตรวจสอบพื้นที่ปัญหาผักตบชวาบริเวณแม่น้ำป่าสัก ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

วันที่14 ม.ค. 64 กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมเจ้าท่าและกรมชลประทาน ร่วมตรวจสอบพื้นที่ปัญหาผักตบชวาบริเวณแม่น้ำป่าสัก ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี พบว่าอยู่บริเวณเหนือเขื่อนพระราม 6 มีผักตบชวามีความหนาแน่นเต็มแม่น้ำระยะทางประมาณ 500 เมตร เนื่องจากติดแนวกันผักตบชวาบริเวณหน้าตลาดน้ำเริงราง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมชลประทาน จึงได้บูรณาการร่วมกันทั้ง3หน่วยงาน โดยกรมกรมชลประทานได้สนับสนุนเเครื่องจักรรถแบ็คโฮพร้อมโป๊ะจำนวน 2ลำ กรมโยธาธิการและผังเมือง สนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวา จำนวน 1ลำ และกรมเจ้าท่า เรือท้องแบนผลักดันผักตบชวาจำนวน 2 ลำพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการตามแผนจะแล้วเสร็จภายใน4วัน
    จากการดำเนินการร่วมกันของ3หน่วยงานทำให้แล้วเสร็จในวันที่16 ม.ค.2564 กำจัดผักตบชวาได้ประมาณ1,800ตัน สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าแผนที่วางไว้ครับ
บทความก่อนหน้านี้คนมองหนัง | รำลึก ‘หลี่เซียงฉิน-ไมเคิล แอปเต็ด’ 2 คนบันเทิง 2 มุมโลก
บทความถัดไปพบกับ แพนทีนสูตรใหม่! ผสานโปร-วิตามิน และไรซ์ออยล์เอสเซนส์ สุดยอดนวัตกรรมจากญี่ปุ่น ฟื้นฟูผมล้ำลึก เนรมิตผมสวยสุขภาพดีแข็งแรงจากภายใน