ทส. สนับสนุนน้ำต้นทุน ฝึกอาชีพ สร้างคนดีคืนสังคม วราวุธ ลุยศูนย์ฝึกอาชีพเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย ส่งมอบโครงการ

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์ฝึกอาชีพเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย (วัดพัชรกิติยาภาราม) จังหวัดหนองบัวลําภู

15 มกราคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและมอบโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์ฝึกอาชีพเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนน้ำต้นทุนในศูนย์ฝึกอาชีพเรือนจำชั่วคราว ส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ชั้นเยี่ยมได้ฝึกอาชีพและมีพื้นฐานในอาชีพเกษตรกรรม มีอาชีพหลังจากการพ้นโทษออกไปสู่สังคม สนับสนุนน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร และการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง สนับสนุนศูนย์เรียนรู้คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดําริบ้านห้วยเตย และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการนี้รัฐมนตรีฯ วราวุธได้กล่าวทักทายและมอบถุงยังชีพเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ชั้นเยี่ยม

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์ฝึกอาชีพเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยกรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรน้ำอย่างทั่วถึง มีแหล่งน้ำกักเก็บในพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของชุมชน สนับสนุนอาชีพเกษตรให้มีความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร โดยการพัฒนาระบบกระจายน้ำเพื่อนำน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรให้ประชาชนดำรงชีพในถิ่นฐานของตนเอง ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยใช้พลังงานทดแทนและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างรู้คุณค่า สนับสนุนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือพืชระยะสั้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ชุมชน วัดพัชรกิติยาภาราม เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย กรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องราชทัณฑ์ชั้นเยี่ยมในการดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้โครงการมีความยั่งยืน

บทความก่อนหน้านี้“พุทธิพงษ์” ลุยแจ้งความเอาผิดโพสต์หมิ่นสถาบัน พบเพจ”แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ” “ปวิน” โดนอีก ขอคำสั่งศาลลบ 136ข้อความ
บทความถัดไปเดินตามดาว / ศรินทิรา/ประจำวันที่ 15-21 มกราคม 2564