องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประกาศความสำเร็จกิจกรรม #วิ่งเพื่อไก่ “Change for Chickens RUN 2020” ครั้งแรกในประเทศไทย

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก จัดงานวิ่งเพื่อร่วมรณรงค์ให้ไก่ได้มีคุณชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้กิจกรรม “Change for Chickens RUN 2020” พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตะลุยฐานจำลองชีวิตไก่ในฟาร์ม เพื่อเรียนรู้สภาพชิวิตไก่ที่อาจไม่เคยได้รู้ ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินคาดหมาย โดยได้รับความสนใจพร้อมเสียงตอบรับในการเข้าร่วมวิ่งอย่างมากมาย ทั้งจากหน่วยงานราชการ เอกชน เยาวชน ประชาชนทั่วไป รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสวัสดิภาพไก่ในฟาร์ม พร้อมทั้งสานต่อโครงการ Change for Chickens

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) กล่าวว่า “วันนี้เราดีใจมากที่มีผู้ที่ออกมาร่วมแสดงความใส่ใจในสวัสดิภาพไก่และใส่ใจในสุขภาพที่ได้มาร่วมวิ่งกับเราอย่าง ล้นหลาม ซึ่งเป็นการแสดงถึงพลังในการร่วมผลักดันในเกิดการปรับปรุงสวัสดิภาพไก่โดยเร่งด่วน ที่ผ่านมาเราได้ทำงานรณรงค์เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพไก่มาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการพัฒนาสวัสดิภาพไก่ในฟาร์ม หรือ Change for Chickens ประชาชนให้การสนับสนุนโดยการร่วมลงชื่อเป็นจำนวนมากและรวดเร็วกว่า 15,000 รายชื่อ เพื่อผลักดันให้ฟาร์มเลี้ยงไก่และบริษัทฟาสต์ฟู้ดร่วมตอบสนองต่อกระแสสังคมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของไก่ให้มีสวัสดิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นการจุดประกายให้เกิดความร่วมมือระหว่างเราและผู้ประกอบกิจการต่างๆ อาทิ เคเอฟซีและบริษัทฟาสต์ฟู้ดชั้นนำ ในร่วมปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ไปด้วยกัน เพื่อเป็นต้นแบบที่น่าชื่นชมและเป็นแนวทางปฎิบัติที่ดีในวงกว้างต่อไป”

นางสาวเหมือนดาว คงวรรณรัตน์ ผู้จัดการโครงการด้านสวัสดิภาพไก่ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราจัดกิจกรรม #วิ่งเพื่อไก่ “Change for Chickens RUN 2020” ครั้งนี้โดยเน้นการสร้างการเรียนรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของไก่ในฟาร์มในรูปแบบ Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งมีประชาชนทุกช่วงวัยร่วมกิจกรรมอย่างมากอีกทั้งยังมีกลุ่มผู้ปกครองและคุณครูที่นำเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนหลายร้อยคนซึ่งถือเป็นการปลูกฝังทัศนติที่ดีในด้านสวัสดิภาพ

สัตว์พร้อมได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของไก่ในฟาร์ม ผ่าน 5 ฐานกิจกรรมตลอดเส้นทางการวิ่ง โดยแต่ละฐานจะเชื่อมโยงกับเรื่องราวชีวิตของไก่ในฟาร์ม ได้แก่ฐาน 1: ไก่ไม่เห็นตะวัน , ฐาน 2: ไก่อกโตจนเดินเซ , ฐาน 3: ไก่อึดอัด , ฐาน 4: ไก่ออดแอด , ฐาน 5: ไก่ชุปแป้งทอด

นอกจากกิจกรรม “Change for Chickens RUN 2020” ที่ได้จัดขึ้นในวันนี้แล้ว องค์กรฯ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจได้ร่วมลงชื่อสนับสนุนโครงการ Change for Chickens ผ่านเว็บไซด์เพราะทุกการสนับสนุนคือการร่วมแสดงออกถึงพลังในการขับเคลื่อนและผลักดันให้มีการปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรมให้ดี่ขึ้น เพราะหากยิ่งมีจำนวน ผู้ร่วมการลงชื่อมากเพียงใด บริษัทฟาสต์ฟู้ด ฟาร์มอุตสาหกรรม และผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้ย่อมตระหนักถึงกระแสสังคมที่ต้องการปรับปรุงสวัสดิภาพไก่โดยเร่งด่วนเพราะส่วนใหญ่ของผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนโครงการคือกลุ่มลูกค้าหลักที่สำคัญ โดยตั้งแต่เริ่มกิจกรรมรณรงค์จนถึงขณะนี้ได้มีผู้บริโภคและประชาชนสนใจร่วมลงชื่อสนับสนุนโครงการกว่า 15,000 รายชื่อแล้ว แต่เรายังต้องการแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพราะทุกท่านคือส่วนหนึ่งของแรงผลักดันที่สำคัญที่จะทำให้ไก่ในฟาร์มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ติดตามกิจกรรมต่างๆขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ได้ที่ https://www.worldanimalprotection.or.th/ และทุกท่านที่สนใจสามารถร่วมรณรงค์หยุดการทรมานไก่ในฟาร์มระดับอุตสาหกรรมกับเราได้ด้วยการร่วมลงชื่อเรียกร้องให้ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในประเทศไทยประกาศเจตนารมณ์ว่าจะยกระดับสวัสดิภาพไก่ภายในปี 2563 นี้ ผ่านการลงชื่อสนับสนุนโครงการที่ https://rb.gy/y4suo1 ปัจจุบันมีผู้บริโภคและประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนโครงการกว่า 15,000 รายชื่อ

###

เกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก หรือ World Animal Protection เป็นองค์กรเพื่อคุ้มครองปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวร โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 มีบทบาทในการให้คำปรึกษากับองค์การสหประชาชาติและสภายุโรป ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความแตกต่างให้สัตว์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ถูกทารุณกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยดำเนินงานครอบคลุมทั้งสัตว์ในชุมชน – สุนัข , สัตว์ป่า, สัตว์ประสบภัยพิบัติ – ช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติ การจัดหาอาหาร ที่อยู่และยารักษาโรคให้กับสัตว์, สัตว์ในฟาร์ม รวมถึงการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ที่มีมนุษยธรรมอันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนและสัตว์ ข้อมูลเพิ่มเติม www.worldanimalprotection.or.th /

บทความก่อนหน้านี้อย่างหนา! ยกมาป้องกันเต็มสูบ “ลวดหนาม-สังกะสี-ตู้คอนเทนเนอร์” รอบพื้นที่สนง.ทรัพย์สินฯ แม้ม็อบราษฎรย้ายที่จัดแล้ว
บทความถัดไป“ดีป้า” เผยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งสัญญาณบวก พร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรม 4.0