ไกลแค่ไหนก็ไปถึง! เปิดภาพการสานต่อปณิธานพ่อ สร้างเสาไฟ มอบแสงสว่าง สร้างการเกษตร เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อน คนไทยที่อาศัยอยู่ในชนบทห่างไกลต่างใช้ชีวิตอยู่ในความมืด ปราศจากแสงไฟ ทำให้การใช้ดำเนินชีวิตของชาวบ้านเหล่านั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สามารถใช้สอยประโยชน์จากเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงพสกนิกรชาวไทย ทรงแก้ปัญหาประชาชนในชนบทห่างไกลให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งเสริมให้ราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ยากลำบากให้สามารถประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 

หนึ่งในโครงการพระราชดำริคือให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชผักผลไม้ต่าง ๆ แทนการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอย ช่วยเหล่าชาวเขาให้มีความกินอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถทำการเกษตรหล่อเลี้ยงตนเองได้ อีกทั้งมอบความรู้เพิ่มความสามารถ ให้ชาวบ้านเหล่านั้นมีความรู้ด้านการทำเกษตร รวมถึงการนำไฟฟ้าเข้ามาใช้ในการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตร ได้แม้ในเวลากลางคืน ในปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยังคงสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนห่างไกลอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมสู่ 3 จังหวัดห่างไกล ได้แก่ หมู่บ้านขุนน้ำจอน และบ้านห้วยลั๊วะ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, บ้านในหลง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา และ โครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโครงการหลวงลำดับสุดท้ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ชาวบ้านภายในโครงการหลวงเลอตอ ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร เพาะปลูก ข้าวนาปี ข้าวไร่ กาแฟอราบิก้า ไม้ผล ไม้ยืนต้น และ ถั่วลิสง ดังนั้น เมื่อภายในชุมชนมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันตามปกติ จึงทำให้ชาวบ้านสามารถนำไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ทดแทนการอาศัยแสงธรรมชาติในการทำการเกษตร ซึ่งครอบคลุมการดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิต นอกจากนี้ เด็ก ๆ มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอีกด้วย และถึงแม้การขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่ห่างไกลนั้น จะเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่ PEA ก็ไม่ได้ลดละความพยายามลงแม้แต่น้อย ด้วยเป้าประสงค์ที่ต้องการให้คนไทยทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งทั้งหมดนี้ ได้สะท้อนเรื่องราวผ่านภาพที่บันทึกไว้ขณะปฏิบัติงานของพนักงาน PEA

ชาวบ้าน หมู่บ้านขุนน้ำจอน และบ้านห้วยลั๊วะ จังหวัดน่าน และพนักงาน PEA
ร่วมแรงร่วมใจแบกเสาไฟฟ้าและติดตั้งสายไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ชุมชน

สองอัศวิน PEA ร่วมแรงกันติดตั้งเสาไฟฟ้าเพื่อคืนชีวิตให้ชาว หมู่บ้านเลอตอ จังหวัดตาก หนึ่งในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน และถึง
แม้การติดตั้งจะเต็มไปด้วยอุปสรรค พนักงาน PEA ต่างร่วมทุ่มเท
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชาวโครงการหลวงเลอตอ

พนักงาน PEA ต่างระดมสรรพกำลังในการขนย้ายเสาและสายไฟฟ้า
สำหรับขยายเขตไฟฟ้าไปยัง บ้านในหลง จังหวัดยะลา

ชาวบ้าน ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เดินตรวจสอบผลผลิตในยามค่ำคืน ที่ได้รับแสงไฟที่ PEA ให้การสนับสนุน
ซึ่งหากมองในระยะไกลแล้ว จะเห็นภาพความความสว่างไสวที่สวยงามในยามค่ำคืน

PEA ภาคภูมิใจที่ได้ “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวไทยทุกคน”

###

#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA #ขยายเขตไฟฟ้า #เติมรอยยิ้มให้คนไกล #JCCOTH 

บทความก่อนหน้านี้แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว! ณวัฒน์ ฟาดคนระดมทุนช่วย ป้าตบเด็ก ซัดบ้านป่าเมืองเถื่อน
บทความถัดไปอื้ออึงฮ่องกงใช้กม.ความมั่นคง! ตั้งข้อหาหนุ่มวัย 19 ฐานแบ่งแยกแดน-ส่อคุกตลอดชีวิต