พช. ร่วมกิจกรรม “วันปิยมหาราช” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5

วันนี้ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวียนมาบรรจบเป็นปีที่ 110 ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

ในการนี้เมื่อเวลา 07.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นำโดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย วางพวงมาลาและถวายความเคารพ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานพระราชวังดุสิต

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า ด้วยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย โดยในรัชสมัยของพระองค์เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านเมืองของเรา อันเป็นการสร้างความเจริญก้าวหน้า ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ สำหรับพระราชกรณียกิจสำคัญที่นับว่าเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งยิ่งใหญ่ คือการเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปราศจากการเสียเลือดเนื้อหรือการต่อต้านที่รุนแรง โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมาย และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ จนประสบความสำเร็จได้ในเวลา 30 ปีเศษ ทาสในเมืองไทยก็หมดไป นอกจากนี้ยังมีการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัย การปฏิรูประบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ และการสาธารณสุข จึงทรงเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

“กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่พระองค์ท่าน” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวเชิญชวนคนไทย

บทความก่อนหน้านี้รายงานพิเศษ / โชคชัย บุณยะกลัมพ/Apollo Go ของ Baidu แท็กซี่ไร้คนขับอัจฉริยะ
บทความถัดไปเพื่อไทย สับบิ๊กตู่ ต้นตอปัญหาประเทศ เลิกมโนซะทีว่ามีคนรัก แค่ลาออกปัญหาก็จบ