ทอดกฐิมสามัคคี สร้างสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสีใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ณ วัดย่านยาว ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก วันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิมสามัคคี

สร้างสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสีใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

ณ วัดย่านยาว ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์สวดมนต์เย็นฉลององค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
มีเทศอนิสงฆ์กฐิน ๑ กัณฑ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถวายผ้ากฐินเป็นอันเสร็จพิธี

ประธานฝ่ายสงค์์ พระสุธีวราภรณ์ วัดบรมธาตุ (เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท)

เนื่องด้วยทางวัดย่านยาวมีวัถุประสงค์ที่จะขอเชิญชวนพุทธสาสนิกชนผู้ที่ใจบุญใจกุศลทั้งหลาย
ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำรายได้สร้างสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสี

ซึ่งมีหน้าตักกว้าง 12 มตร สูง 19 เมตร (องค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ) ทางวัดก็ได้ดำเนินงานสร้างมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญมีจิตศรัทธาใจกุศลทั้งหลายร่วมบริจาคทรัพย์ตามแต่กำลังศรัทธา ในการสร้างสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสี เพื่อนำรายได้จัดซื้อวัสดุจัดสร้างสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสี เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ประธานฝ่ายสงค์์ พระสุธีวราภรณ์ วัดบรมธาตุ (เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท)

(การดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2562)

https://www.matichonweekly.com/publicize/article_236560

   

#สมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสี #สมเด็จโต

#วัดย่านยาว ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก สมเด็จโต

บทความก่อนหน้านี้“ก้าวไกล” แถลงหลัง “ประยุทธ์” ขู่ม็อบออกสื่อ หยุดลุแก่อำนาจ จี้ยกเลิกประกาศฉุกเฉิน
บทความถัดไปประยุทธ์ บอก คนเราตายเมื่อไหร่ไม่รู้ อย่าท้าทายพญามัจจุราชมาก วอนม็อบรักแผ่นดินเกิด