แถลงข่าวงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 พร้อมฟังเสวนาหัวข้อ “การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ในยุคนิวนอร์มอล ทางออกของผู้ประกอบการไทย

การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเกิดขึ้นของชีวิตวิถีใหม่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกส่วนของสังคม ธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นตัวเร่งในการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมดิจิตอลให้เร็วขึ้น ดังนั้นทางออกของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทุกขนาดตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำจำเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้และพัฒนา นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ดำเนินงานและผลิตผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ของผู้บริโภค ซึ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ปลอดเชื้อ สะดวกต่อการใช้และการบริโภค รวมถึงตอบสนองต่อช่องทางการขายผ่าน E-Commerce และออนไลน์ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างมากอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) คุณวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป คุณนพดล ศรีพัฒนพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด บริษัทกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และคุณรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ-ภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย โดยคุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวเปิดงาน ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังข้อมูลแนวโน้มนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องมือสู่ยุคดิจิตอลและการปรับตัวสู้โควิด-19  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทางรอดผู้ประกอบการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับชีวิตวิถีใหม่ การพลิกวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาส การสร้างจุดขายจากข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรและสุขอนามัยของไทย การใช้เทคโนโลยีพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมในกลุ่มเกษตรและผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ความพร้อมในการจัดงานและความน่าสนใจของงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมอารีย์ 1 ชั้น 22 โรงแรมเดอะควอเตอร์อารีย์ บาย ยูเอชจี (ตึกอารีย์ ฮิลล์)
(เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอารีย์ ทางออก )

บทความก่อนหน้านี้ลิ้มรสเตี๋ยวเรือขึ้นห้างเจ้าแรกของไทยในตำนาน @ “ใหม่ใหม่ โบต นู้ดเดิ้ล” ไอคอนสยาม
บทความถัดไปแอสเซสไวส์” ร่วมสนับสนุน มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020