หลังคลอด…หน้าท้องยังไม่ยุบเลย…ทำอย่างไรดี???

คุณอ้อม ประถมาภรณ์

คุณแม่หลายคนคงจะกังวลกับปัญหาใหญ่ของรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลังจากคลอดบุตร โดยเฉพาะหน้าท้องส่วนเกินที่ก าจัดออกยากแสนยาก เพราะนอกจากจะท าให้ใส่เสื้อผ้าไม่สวยงามแล้ว ยังท าให้คุณแม่ขาดความมั่นใจในตัวเอง มีผลต่อสภาพจิตใจและความซึมเศร้าที่อาจเกิดขึ้นตามมาวันนี้รมย์รวินท์ คลินิก (Romrawin Clinic) จะมาแนะน าคุณแม่ทุกท่านที่ประสบปัญหาดังกล่าวปัญหาหน้าท้อง หรือการลดพุงเป็นเรื่องที่ใครๆ ก็รู้ว่าท าได้ยาก แม้แต่ในคนที่ออกก าลังกายอย่างหนักก็ยังไม่สามารถก าจัดพุงที่ยื่นกวนใจได้ง่ายๆนั่นก็เป็นเพราะว่าหน้าท้องเป็นส่วนที่เก็บสะสมไขมันในร่างกายได้เร็วที่สุดทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย เมื่อไขมันสะสมส่วนกลางตัวแล้ว (ในผู้หญิงจะเริ่มสะสมที่สะโพกและหน้าท้อง ส่วนในผู้ชายจะเริ่มสะสมที่บริเวณเอวและหน้าท้อง) ไขมันส่วนเกินจึงจะลามไปสะสมที่บริเวณแขนและขา ดังนั้นเวลาที่เราพยายามลดน ้าหนัก เราจึงเห็นผลลัพธ์ที่กลับกันคือ ไขมันส่วนเกินบริเวณแขนและขาจะลดลงไปก่อน หลังจากนั้นระยะหนึ่งไขมันส่วนเกินบริเวณเอวและสะโพกจึงค่อยๆ ลดลงตามไป ทำให้การลดหน้าท้องส่วนกลางตัวจึงเป็นเรื่องยากที่สุดนั่นเอง

คุณก้อยและน้องออม

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีกด้วย ได้แก่ อายุที่มากขึ้นยิ่งในวัยที่ผู้หญิงหมดประจ าเดือน หรือฮอร์โมนเพศลดลง การเผาผลาญพลังงานของร่างกายก็จะลดลงตามไปด้วย รวมไปถึงการออกก าลังกายแบบผิดๆ เช่น การโหมออกก าลังแบบคาร์ดิโออย่างเดียว โดยไม่เน้นเวทเทรนนิ่งในการสร้างกล้ามเนื้อ การรับประทานอาหารแบบผิดๆ ที่เน้นทานแป้งน้ำตาล อาหารส าเร็จรูป และไขมันไม่ดี ยิ่งเป็นตัวเสริมให้เอวดูหนา ส่งผลให้การก าจัดหน้าท้องเป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกในยุคปัจจุบันนี้ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี จึงมีนวัตกรรมที่ชื่อว่า “FatFreezing by Coolsculpting”เข้ามาเป็นตัวช่วย และเป็นทางออกให้กับคุณแม่หลังคลอดหรือคนที่ออกก าลังกายอย่างเต็มที่แล้ว แต่ยังไม่สามารถก าจัดไขมันส่วนเกินบริเวณนี้ได้ โดยนวัตกรรมนี้ จะใช้ความเย็นในระดับจุดเยือกแข็งลงไปสู่ใต้ชั้นผิวเพื่อก าจัดและสลายไขมันส่วนเกินไม่ว่าจะเป็นบริเวณพื้นที่หน้าท้อง เหนียง ต้นขาในหรือขานอก ฯลฯ เรียกได้ว่าท าได้ทุกส่วนของร่างกายที่มีไขมันส่วนเกินอีกทั้งยังไม่ท าลายเซลล์หรือเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ด้วยความพิเศษของนวัตกรรมนี้ จึงไม่ท าให้เกิดบาดแผล และไม่ต้องพักฟื้น

หลังการรักษาใช้เวลาเพียงแค่ 35 นาทีทั้งนี้ การสลายไขมันแต่ละจุด จะสามารถลดไขมันลงได้ถึง 20%ในแต่ละครั้งของการรักษา ที่ส าคัญสามารถท าซ ้าในบริเวณเดิมเพื่อผลลัพธ์ที่พอใจได้เพียงเท่านี้ ไม่ว่าจะส่วนเกินบริเวณไหนๆ ในร่างกาย คุณแม่หลังคลอดก็อุ่นใจได้ ว่ามีตัวช่วยที่ดีและปลอดภัยในการก าจัดไขมันส่วนเกินให้ได้รูปร่างที่กลับมาสร้างความมั่นใจให้ตนเองอีกครั้งทั้งยังท าให้คุณแม่ยังสาวกลับมาสวยพริ้งยิ่งกว่าเดิมสิ่งส าคัญที่สุด หากสนใจที่จะท า “FatFreezing by Coolsculpting”ควรเลือกสถานเสริมความงามที่มีมาตรฐาน และมีผู้มีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษา ดูแลก่อนและหลังการเข้ารับบริการนะคะสามารถดูละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.romrawin.com/, Facebook : Romrawin Clinicหรือ [email protected] : @Romrawinclinic

บทความก่อนหน้านี้สุจิตต์ วงษ์เทศ เซ่น ขุดหมุดสังหารอำนาจนิยม
บทความถัดไป“ซีพีออลล์”ร่วมปั้นโมเดลจัดการขยะ“ต้นกล้าไร้ถัง”จาก15ตันเหลือ2กก.ต่อเดือนพร้อมขยายสู่โรงเรียนCONNEXTEDเกือบ400แห่งทั่วประเทศ