ความร่วมมือพัฒนาโครงการรักษ (รัก-ษะ) แถลงข่าว จัดงาน “World-Class Medical Wellness Destination”

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  ในนาม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ และ นายวิลเลียม อี. ไฮเน็ค (ที่ 2 จากขวา) ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดงาน World-Class Medical Wellness Destination” แถลงข่าว ความร่วมมือพัฒนาโครงการรักษ (รักษะ) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Fully Integrative Wellness & Medical Retreat” แห่งแรกในเอเชีย มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท โดยมี นางสาวดุษฎี ตันเจริญ (ที่ 3 จากขวา), นพ.นรินทร สุรสินธน (ขวาสุด) และ นายรัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมงาน ณ ชั้น G อาคาร 345 ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา) 

1.นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์                 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

2.นพ.รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์                      แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนังและความงาม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

  บางกระเจ้า

3.ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์              ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

  ในนาม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์.

4.นางสาวดุษฎี ตันเจริญ                       กรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคงไลฟ์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ รักษ

                               ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม

5.นายวิลเลียม อี. ไฮเน็ค                       ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

6.นพ.นรินทร สุรสินธน                          ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ไวทัลไลฟ์ บางกระเจ้า และผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ

   ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 

บทความก่อนหน้านี้กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน “กปภ. รวมพลังสร้างฝายต้นน้ำ สานต่อที่พ่อทำ”
บทความถัดไปจัตวา กลิ่นสุนทร : อาจารย์ (ฝรั่ง) ผู้ปลูกฝังศิษย์ (ไทย) บนเส้นทางศิลปะร่วมสมัย