กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน “กปภ. รวมพลังสร้างฝายต้นน้ำ สานต่อที่พ่อทำ”

กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำโดยนายธนิต ธนเสนีวัฒน์ ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 3 ร่วมกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี พร้อมพนักงานและประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีส่งมอบฝาย กปภ. รวมพลังสร้างฝายต้นน้ำ สานต่อที่พ่อทำ เพื่อสนองพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม พร้อมฟื้นฟูระบบนิเวศคืนต้นไม้สู่ผืนป่าให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

บทความก่อนหน้านี้แซยิด 60 ปี ซูเปอร์มัม “คุณแม่จิ๋ว-สุวรรณา เชิดชูศักดิ์สกุล” สุดแสนอบอุ่น
บทความถัดไปความร่วมมือพัฒนาโครงการรักษ (รัก-ษะ) แถลงข่าว จัดงาน “World-Class Medical Wellness Destination”