กรมบัญชีกลางมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

กรมบัญชีกลางจัดงาน “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับ 20 หน่วยงาน ที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า
วันนี้ (14 กันยายน 2563) กรมบัญชีกลางได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 20 หน่วยงาน 26 รางวัล
สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ ประกอบด้วย
มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ
และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ในส่วนของรางวัลแห่งเกียรติยศนี้ มี 8 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1. รางวัลองค์กร
ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 2. ประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย 4. ประกาศเกียรติคุณด้านการการบัญชีภาครัฐ 5. ประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 6. ประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด 7. ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน
ที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 8. ประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงาน ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
ในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ยกย่องเชิดชูหน่วยงานสำหรับความมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการการเงินการคลังให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส ลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ
บทความก่อนหน้านี้ก้าวสู่นวัตกรรมการรังวัดของกรมที่ดิน ด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์
บทความถัดไปอินเดียประเดิม YouTube Shorts ฟีเจอร์ “คลิปสั้น” ลุ้นครองตลาดแทน TikTok