กรมการปกครอง ลงพื้นที่เฟ้นหา! “นายอำเภอแหวนเพชร 2563” นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ในพื้นที่ของนายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และฝ่ายปกครองอำเภอพระพุทธบาท เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนายอำเภอพระพุทธบาท

ด้วยวิสัยทัศน์ “พัฒนาองค์กร บุคลากร ฝ่ายปกครองให้เข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาในพื้นที่ ให้มั่นคง ยั่งยืน” ของนายอำเภอพระพุทธบาท ที่ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนภารกิจตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง 10 Flagships for DOPA Excellence 2020 เช่น การยกระดับการให้บริการเพื่อรองรับความเป็นศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ที่มุ่งเน้นให้บริการประชาชน ส่งมอบบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และภารกิจอื่นๆ ที่โดดเด่นในพื้นที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะได้ดำเนินการตรวจติดตามการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ในพื้นที่ของนายอำเภอทั้ง 8 รายจนครบถ้วนเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563 และเข้ารับรางวัลพร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณในวันดำรงราชานุภาพ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ต่อไป

#นายอำเภอแหวนเพชร63

#อำเภอพระพุทธบาท

#จังหวัดสระบุรี

บทความก่อนหน้านี้บิ๊กป้อม ย้ำอำนาจเลือก ‘ขุนคลัง’ อยู่ที่นายกฯ ไม่รู้ใครปล่อยข่าวสูตรปรับ ครม.หลายเก้าอี้
บทความถัดไปการ์ตูนโกหน่อง/เมื่อเด็กๆ เห็นช้างตัวเท่ามด