อธิบดี สถ. ยืนยันไม่เกิน 22 ก.ย.นี้ กลุ่มผู้สูงอายุ-คนพิการ ได้รับเบี้ยยังชีพแน่นอน

วันนี้ (10 กันยายน 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นี้.

บทความก่อนหน้านี้โค้งสุดท้ายกับโปรโมชันโดนใจ และหนังสือขายดีในงาน “นายอินทร์สนามอ่านเล่น ตอนพิเศษ #รัชดามาหานะเธอ”
บทความถัดไปต่างประเทศอินโดจีน : ซิซาเดน ริเวอร์