สมุทรสงคราม จัดกิจกรรม “สตรีไทย รวมใจ เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ-วันสตรีไทย

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันสตรีไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2563

“สตรีไทย รวมใจ เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน” พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน โดยมีนางอรสา ชัยวัฒน์ นายกสมาคมผู้นำสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 200 คน
โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเชิดชูเกียรติสตรีที่มีผลงานเป็นแม่ดีเด่น และสตรีดีเด่นของจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีกิจกรรมที่สำคัญจำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย

1) การขับร้องเพลงพระคุณแม่ จากนักร้องกิตติมศักดิ์

2) การแสดงกิจกรรมพลังสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม
– อำเภออัมพวา ชุดการแสดง “ละครพื้นบ้านเทิดพระเกียรติ”
– อำเภอบางคนที ชุดการแสดง “รำอวยพรอ่อนหวาน”
– อำเภอเมืองฯ ชุดการแสดง “พระแม่ไหมไทย”

3) การมอบช่อดอกไม้แก่สตรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัด จำนวน 3 คน ดังนี้
– แม่ผู้ทำคุณประโยชน์ ได้แก่นางสมใจ ลิขิตอำนวยชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ
– สตรีผู้ทำคุณประโยชน์ ได้แก่นางสาวกุลเกตุ แพรุ้งสกุล ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา และนางนิภา จารุพัฒน์ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา

4) พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่แม่ดีเด่นและสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2563 จำนวน 6 คน ได้แก่แม่ดีเด่น จำนวน 3 ราย ดังนี้
– นางสาวสมบัติ ภู่นาค นางตำบลตะเคียน อำเภอเมืองฯ
– นางเอนก คงนาม บางตำบลช้าง อำเภออัมพวา
– นางจำลอง ศรีเจริญจิระ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที
และสตรีดีเด่น จำนวน 3 ราย ดังนี้
– นางจิดาภา สุวรรณเนตร ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองฯ
– นางสาววิภา ปานเคลือบ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา
– นางตันหยง สุขเกษม ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที

5) การสาธิตและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสตรีและสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม
ภายในงานผู้เข้าร่วมงานพร้อมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการร่วมสืบสานผ้าไทย ตามโครงการ สืบสายอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินและดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการรักษาระยะห่างทางสังคม

ทั้งนี้นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียง

บทความก่อนหน้านี้“CARE” เตรียมจัดโต๊ะกลมเสนอ “หลักนิติธรรม” ชี้คดี “บอส อยู่วิทยา” กระทบเชื่อมั่นระบบยุติธรรม
บทความถัดไปโปรดเกล้าฯ ครม.ประยุทธ์ 2/2 ‘ดอน-สุพัฒนพงษ์’ ควบรองนายกฯ ‘นฤมล’ รมช.แรงงาน