สจล. ผนึกเอกชน ผลิตสื่อการเรียนออนไลน์

กรุงเทพฯ 31 กรกฎาคม 2563 – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผนึก 6 พันธมิตร ภาคเอกชนด้านการเงิน การลงทุน และผู้ผลิตเนื้อการเรียนออนไลน์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน KMITL Learning Intelligence X: KLIX แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ที่พัฒนาจาก Open Source EDX มาตรฐานโลก มีวิชานำร่อง ให้ผู้เรียนได้เรียนฟรีทั่วประเทศ เพื่อผลิตเนื้อหาหลักสูตรออนไลน์ที่มีเนื้อหาที่ดี มีคุณภาพ เรียนแล้วเข้าใจ ได้ประสบการณ์เรียนรู้ที่ประทับใจ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนอย่างไม่รู้จบ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก The Studio Park สุดยอดสตูดิโอระดับเอเชีย ร่วมสนับสนุนด้านการผลิตอีกด้วย โดยความร่วมมือดังกล่าวเพื่อพัฒนาการการศึกษาไทยให้ก้าวหน้า ก้าวล้ำทันสมัย ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับโลก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง กรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียด และสมัครเรียนได้ที่ http://klix.kmitl.ac.th

###

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ: (รายชื่อบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา)

1.        นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอสแซทโปรแมเนจเม้นท์ จำกัด

2.        นายไผท ผดุงถิ่น ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด

3.        นายสุธี ตาณวาณิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด

4.        ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

5.        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอแท็กซ์ อินคอเปอร์เรชั่น จำกัด

6.        นายกมลธัญ พรไพศาลวิจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปอตไลท์ ครีเอชั่น จำกัด

7.        นายนพพล สุนทรกระจ่าง ผู้ก่อตั้งสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Engnow / กรรมการ บริษัทแอดเวนเจอร์ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

 

บทความก่อนหน้านี้สตม.พบประวัติ’พยาน’คดีบอส ไปไต้หวันปี 57 ก่อนกลับปี 60 แล้วไม่ได้ออกไปอีก
บทความถัดไปศบค. ผ่อนปรน ‘เฟส 6’ รับต่างด้าว-ชาวต่างชาติ 4 กลุ่มเข้าไทย ที่ไหนพร้อมเริ่มได้เลย