SCM ตระหนักให้คนไทยมีสุขภาพดี เปิดตัวโครงการ “BODi Design Challenge” หุ่นในฝัน…คุณปั้นได้

“ซัคเซสมอร์” ใส่ใจสุขภาพคนไทย เปิดตัวโครงการ “BODi Design Challenge” หุ่นในฝัน…
คุณปั้นได้ จัดกิจกรรมเวิร์กชอปสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับโค้ชมิกกี้ – นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร ชิงรางวัลเงินสดรวมมูลค่า 150,000 บาท นำเสนอชุดผลิตภัณฑ์ BODi Design เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
หรือ SCM ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคในการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยประสบปัญหาเรื่องภาวะน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานซึ่งเป็นต้นเหตุของการนำไปสู่โรคร้ายต่างๆ โดยเฉพาะโรคอ้วน ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคในการดูแลสุขภาพครบวงจร จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่อง
ของสุขภาพของคนไทยที่จะทำอย่างไรให้คนไทยหันมาดูแลและใส่ใจในเรื่องของการออกกำลังกายมากขึ้น

บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ “BODi DesignChallenge” หุ่นในฝัน…คุณปั้นได้ ซึ่งเป็นจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก ด้วยโปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่ช่วยปั้นหุ่นในฝันของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากโค้ชมิกกี้ – นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชรมาเป็นผู้ฝึกสอนพร้อมให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย และโปรแกรมโภชนาการ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอย่างถูกวิธีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นายแพทย์สิทธวีร์ กล่าวเสริมว่า ผู้สมัครในกลุ่มเอ็กซ์คลูซีฟโปรแกรมจำนวน 30 ท่าน จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Private Workout By Coach Micky ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมรับสิทธิ์ข้าร่วมเฟซบุ๊กกลุ่มปิด
By Coach Micky เข้าร่วมไลน์กรุ๊ป By Coach Mickyและเข้าร่วมกิจกรรม Meet and Greet ขณะที่ผู้สมัคร
กลุ่มสแตนดาร์ดโปรแกรมจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเฟซบุ๊คกลุ่มปิดโดยโค้ชมิกกี้และกิจกรรม Meet and Greet แบบพิเศษกับโค้ช

สำหรับระยะเวลาการแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม จนถึง 31 สิงหาคม 2563 ชิงเงินรางวัลเงินสดรวม
มูลค่า 150,000 บาท สำหรับผู้ชนะอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท ผู้ชนะอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท ผู้ชนะอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท และรางวัล Popular Vote จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท โดยจะประกาศรายชื่อผู้ชนะในวันที่ 9 กันยายน 2563

“หลังจากเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ที่สนใจ
และตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเห็นได้จากผู้สมัครในกลุ่มเอ็กซ์คลูซีฟและสแตนดาร์ดโปรแกรมกว่า 100 ท่าน โดยโปรแกรมเอ็กซ์คลูซีฟได้ครบ 30 ท่านตามจำนวนที่วางไว้ จนต้องทำการปิดรับสมัครก่อนกำหนด ขณะที่กลุ่มสแตนดาร์ดโปรแกรมยังสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามปกติ” นายแพทย์สิทธวีร์ กล่าว

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)หรือ SCM กล่าวว่า ตลอดเวลาบริษัทฯ มุ่งสร้างชุมชนของคนที่มีสุขภาพดี หรือที่เรียกว่า “Wellness & Wellbeing community” ความสุขที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญา และสังคม ซึ่งผู้ที่จะมีความสุขได้นั้นจะต้องสามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนอายุ 35 ปีขึ้นไป ให้คนกลุ่มนี้
มีร่างกายที่เฟิร์ม สติปัญญาดี มายด์เซ็ทดี อันจะส่งผลต่อผลลัพธ์ชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องเผชิญกับวิกฤตวัยกลางคน ที่อาจท้อแท้และหมดพลังใจในการต่อสู้ในชีวิต โดยที่ SCM นี้เราจะมุ่งสร้างพลังแห่งชัยชนะ – สร้างมายด์เซ็ทที่ดี – มีแบบอย่างให้เห็น – เน้นการสื่อสารความ เป็นไอคอนของแบรนด์ออกไป สร้างการรับรู้ว่าคนที่เข้าร่วม community นี้ ไม่เพียงแต่จะได้สุขภาพกายใจที่ดี แต่ยังได้เครื่องมือในการสร้างชีวิตด้วย เราจะสร้างสังคมใหม่ให้คนไม่ยอมแพ้!

สำหรับโครงการ “BODi Design Challenge”หุ่นในฝัน…คุณปั้นได้ มองว่าจะเป็นช่วยสนับสนุนและผลักดันให้คนไทยหันมาใส่ใจและดูแลในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการออกกำลังกาย การควบคุมน้ำหนัก และการรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดีให้กับตนเองและคนรอบข้าง นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดในการขยายกลุ่มตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพของบริษัทฯ ในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างและควบคุมน้ำหนักเป็นต้น

CEO นพกฤษฏิ์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “BODi Design Challene” หุ่นในฝัน…คุณปั้นได้จะได้รับนั้นคือความรู้ในหลักสูตรที่เข้มข้นจากโค้ชผู้เชี่ยวชาญ รู้เทคนิคการเป็นโค้ชให้กับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก เรียนรู้เทคนิคการออกกำลังกายด้วยตัวเอง เรียนรู้เคล็ดลับการลดไขมันที่ถูกวิธี ได้ความรู้ในเรื่องโภชนาการ รวมถึงแรงบันดาลใจ
ในการออกกำลังกายพร้อมทั้งประสบการณ์ตรงในการปั้นหุ่นให้ดีขึ้น และสร้างสังคมคนมีสุขภาพดี โดยผู้ที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะได้รับเกียรติเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ BODi Design ในเรื่องการดูแลสุขภาพและรูปร่าง
ให้แก่บริษัทฯ

สำหรับผลิตภัณฑ์ BODi Design เป็นโปรแกรมดูแลสุขภาพ ที่มาพร้อมเซ็ตอาหารเสริม เพื่อกระชับรูปร่าง
และดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ช่วยปั้นหุ่นในฝันของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีหลักโภชนาการรองรับพร้อมโค้ช
ผู้มีประสบการณ์การสอนออกกำลังการอย่างถูกวิธี และการสร้างมายด์เซ็ทที่ดีในการดูแลร่างกาย ซึ่งเหมาะกับทุกคน
ที่ต้องการปรับปรุงรูปร่างตัวเอง ผู้ที่มีไขมันส่วนเกิน ผู้ที่อยากดูแลรูปร่างให้สมส่วน ผู้ที่รักสุขภาพ และผู้ที่ชื่นชอบการ
ออกกำลังกาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ BODi Design ชุดผลิตภัณฑ์สำหรับรับประทาน 30 วัน ซึ่งสามารถเลือกผ่อนชำระได้ ในอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน หรือสูงสุด 6 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-511-5951

นายนนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท

ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เป็นส่วนร่วมในโครงการ “BODi Design Challenge” หุ่นในฝัน…คุณปั้นได้ ด้วยการเป็นโค้ชผู้ฝึกสอน โดยใช้ความรู้และความสามารถที่มีอยู่นำมาฝึกสอนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างถูกวิธี ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเป็นโค้ชให้กับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก เรียนรู้เทคนิคการออกกำลังกายด้วยตัวเอง เรียนรู้เคล็ดลับการลดไขมันที่ถูกวิธี ได้ความรู้ในเรื่องโภชนาการ รวมถึงแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายพร้อมทั้งประสบการณ์ตรงในการปั้นหุ่นให้ดีขึ้น และสร้างสังคมคนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

บทความก่อนหน้านี้วิกฤตโควิด-19 ทำพิษ เด็กจบใหม่ 5 แสนคนจ่อตกงาน ธุรกิจเมินรับเพิ่ม
บทความถัดไปเปิดให้บริการแล้ว!!! โรงแรม รีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน กับโซนใหม่ Family Wing ต้อนรับครอบครัวนักท่องเที่ยวไทยยุคนิวนอร์มอล ด้วยมาตรฐาน SHA ผนวก Regent Clean & Care