สจล. ผนึก รร.สาธิตรังสิต ปั้นนักเรียนเตรียมเป็นวิศวกร

กรุงเทพฯ 7 กรกฎาคม 2563 – ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ 4 จากซ้าย) และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ และรักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงเรียนสาธิตรังสิต (ที่ 5 จากซ้าย) ลงนามความร่วมมือเตรียมความพร้อมนักเรียนมัธยมปลาย หลักสูตรนานาชาติทวิภาษา โรงเรียนสาธิตรังสิต สู่การเรียนในด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา ผ่านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ที่นำด้วยหลักคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เอไอ และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมอย่างรอบด้าน ก่อนก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเร็วๆ นี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง กรุงเทพฯ

###

#KMITL #สจล #GoBeyondTheLimit #JCCOTH

 

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ (รายชื่อบุคคลในภาพ จากซ้ายไปขวา)

1.       ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่านวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

2.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

3.       รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

4.       ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

5.       ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงเรียนสาธิตรังสิต

6.       มร.ไฮริค ฟัวรี ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตรังสิต

7.       นางสาวปวีณา สิทธิโชคธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตรังสิต

8.       นางอิสรียา  ธนัตถ์กุลภา ครูใหญ่ฝ่ายมัธยมโรงเรียนสาธิตรังสิต

บทความก่อนหน้านี้รวมพลังขานรับมติ ครม. รณรงค์ใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภาคภูมิใจภูมิปัญญา สืบสานคุณค่า สร้างรายได้กระจายสู่ทุกชุมชน
บทความถัดไปรัฐบาลอังกฤษประกาศคว่ำบาตรเองแล้วหลังเบร็กซิท