บอร์ด ทีโอที ตั้ง “มรกต เธียรมนตรี” นั่งรักษาการ กจญ.ทีโอที

บอร์ด ทีโอที แต่งตั้ง นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที มีผล 1ก.ค. 2563 ด้าน ‘มรกต’ พร้อมทำงานขับเคลื่อน ทีโอที สุดกำลังทั้งโครงการท่อร้อยสายและการควบรวมกับ กสท โทรคมนาคม
การประชุมคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 63 มีมติแต่งตั้ง นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งบอร์ด ทีโอที ได้พิจารณาในหลายมิติ รวมถึงตามหลักอาวุโสและประสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคมและดิจิทัล รวมทั้งได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อขับเคลื่อน ทีโอที ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจองค์กรและพร้อมตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)
ด้านนายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที คนใหม่ กล่าวว่า ตนพร้อมทำงานขับเคลื่อนภารกิจของ ทีโอที ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการท่อร้อยสายที่กำลังดำเนินการอยู่อีกประมาณ 48.7 กิโลเมตร รวมถึงที่เหลือทั้งหมดทั่วกรุงเทพมหานครกว่า 2,000 กิโลเมตร ที่สำคัญคือภารกิจในการควบรวมกิจการร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ด้วย

สำหรับประวัติโดยย่อของนายมรกต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร

การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Digital Transformation Strategy
• หลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 2
• นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562-2563
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62

ประสบการณ์การทำงาน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและบริการภาครัฐ และภาคเอกชน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์

บทความก่อนหน้านี้ลูกบรรยินหลุด! รับเคยโทรศัพท์คุยกับ’ท็อป’สมุนในแผนชิงตัวพ่อ
บทความถัดไปเพื่อไทยอัดรบ.จัดงบแบบไปตายเอาดาบหน้า หวั่นเก็บภาษีพลาดเป้า ต้องกู้เพิ่มอีก