สจล. จัดเสวนาเทรนด์งานออกแบบหลังโควิด-19

กรุงเทพฯ 2 กรกฎาคม 2563 – ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (คนกลาง) และ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมงานเสวนา “New Design for New Normal” โดยภายในงานมีการแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวทางงานออกแบบที่เปลี่ยนไป เพื่อการอยู่ร่วมกันในยุคหลังโควิด-19 (Design disruption) ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ สตูดิโอสถาปัตย์ฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

###

#KMITL #สจล #GoBeyondTheLimit #NewDesign #NewNormal #JCCOTH

 

บทความก่อนหน้านี้เพ็ญสุภา สุขคตะ : “สะพานดำเมืองลำพูน” เชื่อมข้ามสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สู่วิถีแห่งสันติ
บทความถัดไป‘วรงค์’ แจงคืบหน้าตั้งกลุ่มการเมือง ประกาศจุดยืน ต่อต้านประชาธิปไตยแบบตะวันตก