“ศุภชัย” รับมอบอุปกรณ์คอมฯ สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา

ศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมฯ รับมอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 22 เครื่องเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับเรียนรู้ในโรงเรียน และเครื่องกรองน้ำ 2 เครื่องเพื่อสนับสนุนด้านสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จาก นาวาตรี พ.ญ.สุจิตตรา สวาทยานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือบ้านกรองน้ำ โดยจะมีการส่งต่อไปยังโรงเรียนในกองทุนการศึกษาต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค

บทความก่อนหน้านี้‘วรวัจน์’ สิ้นหวัง ซัดรัฐบาลทำงบฯปี 64 เศรษฐกิจยุค “ขโมยชุดนักเรียน” แนะทางรอด 10 ประการ
บทความถัดไปก้าวไกล เสนอ ก.ศึกษาออกประกาศให้โรงเรียนทั่วประเทศยืดหยุ่นเครื่องแต่งกาย นร. ลดภาระผู้ปกครอง