CU Innovation Hub ร่วมเอกชน ต่อยอดนวัตกรรมสเปรย์หน้ากากผ้า กรองฝุ่น ป้องกันไวรัส เสริมความมั่นใจชีวิตช่วง New Normal

“Chula Innovations for Society”แถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง CU Innovation Hub กับภาคเอกชน ต่อยอดนวัตกรรมสเปรย์หน้ากากผ้า Tigerplast MaskShield+กรองฝุ่น ป้องกันไวรัส เสริมความมั่นใจชีวิตช่วง New Normal

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ นำนวัตกรรมจุฬาฯ สู่สังคม ผนึกความร่วมมือกับ Tigerplast ต่อยอดผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นหน้ากากผ้า Tigerplast MaskShield+ เพิ่มประสิทธิภาพในการกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 และฝุ่นจิ๋ว PM2.5 โดยได้จัดงาน “Chula Innovations for Society” พร้อมแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ Tigerplast ในการพัฒนานวัตกรรมสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพการกรองหน้ากากผ้า ป้องกันเชื้อไวรัสและกรองฝุ่น PM2.5 ภายใต้ผลิตภัณฑ์ “Tigerplast MaskShield+” ช่วยเสริมความมั่นใจให้ชีวิตในช่วง New Normal โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ชั้น 3 Siam Innovation District (SID) สยามสแควร์วัน

 

ภายในงานมีการพูดคุยถึงแรงบันดาลใจในการต่อยอด Shield+ Technology โดยคุณพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) การนำเสนอเบื้องลึกนวัตกรรม Tigerplast MaskShield+ และร่วมทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรม โดย รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล จุฬาฯ และ ภญ.พุทธิมน ศรีบนฟ้า ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท
แนบโซลูท จำกัด

Shield+: Protecting Spray ผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับพ่นหน้ากากผ้าป้องกันเชื้อไวรัสและฝุ่น PM2.5 เป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ภญ.ดร.จิตติมา ลัคนากุล ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ ภญ.พุทธิมน ศรีบนฟ้า ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แนบโซลูท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของจุฬาฯ เพื่อช่วยลดขยะที่เกิดจากการใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ใช้หน้ากากแบบผ้าให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยสเปรย์จะทำหน้าที่เป็นตัวกรองหน้ากากผ้า เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัส น้ำและละออง สารคัดหลั่ง ปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ โดยพอลิเมอร์จะเข้าไปสอดประสาน เส้นใยของผ้า ช่วยลดช่องว่างระหว่างเส้นใยผ้าให้เล็กลง เพิ่มประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นและเชื้อโรค จากการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นพบว่าหน้ากากผ้าที่ผ่านการพ่นสเปรย์ด้วย Shield+ Protecting Spray เกิดการเชื่อมต่อของเส้นใยผ้ามากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน เพิ่มขึ้น 83% และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองเชื้อโรคในน้ำลายและในอากาศได้มากขึ้น 93% และ 142% ตามลำดับ โดย Shield+: Protecting Spray ทั้งชนิดไม่กันน้ำและกันน้ำ 1 ขวด มีปริมาณ 60 มิลลิลิตร สามารถใช้ได้ 24 ครั้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย (Innovation for Society) โดยบริษัทสตาร์ทอัพของจุฬาฯ ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) มุ่งพัฒนางานวิจัยโดยคำนึงถึงการตอบโจทย์ความต้องการแก้ปัญหาของสังคมเป็นสำคัญ นวัตกรรมสเปรย์สำหรับพ่นหน้ากากผ้า Shield+: Protecting Spray ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท แนบโซลูท จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพของจุฬาฯ ที่ผ่านมาได้มีการแจกจ่ายสเปรย์จำนวน 10,000 ขวดให้บุคลากรในโรงพยาบาล ผู้คัดกรองผู้ป่วย คลินิกทันตกรรม รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานเก็บขยะ และพนักงานทำความสะอาด เพื่อใช้ป้องกันเชื้อโรคจากการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดียิ่งจากบุคลากรที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง

ล่าสุดนวัตกรรมดังกล่าวได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ฉีดหน้ากากผ้าป้องกันไวรัสโควิด-19 ช่วยกรอง เชื้อโรคและฝุ่น PM2.5 ภายใต้ชื่อ Tigerplast MaskShield+ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์หลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เน้นการขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรมและงานวิจัยที่ส่งผลกระทบสูง เพื่อความสำเร็จที่ก้าวกระโดดและยั่งยืน

บทความก่อนหน้านี้“ศรีสุวรรณ”บุกปอท.2ก.ค.นี้ แจ้งความเอาผิด“ฌอน”ฐานฉ้อโกง-พ.ร.บ.คอมฯ-เรี่ยไร
บทความถัดไป“สุริยะ”เผยเริ่มจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อยแล้ว ชาวไร่ 1.87 แสนรายเฮ!! รับ 9.6 พันล้านบาท