กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19” เดินหน้าสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยต่อเนื่อง มอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลศิริราช มูลค่ากว่า 23 ล้านบาท

กรุงเทพฯ 26 พฤษภาคม 2563 ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย กลุ่มมิตรผล และ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ยังคงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่นับว่าเป็นแนวหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดนี้ โดยกองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19”  นำโดยคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ได้เข้ามอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลศิริราชและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกอบไปด้วย เครื่อง CT Scan NeuViz 128 จำนวน  1 เครื่อง, ห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก เพื่อตรวจคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 2 ห้อง, เตียงคนไข้ไฟฟ้าและชุดข้างเตียง 20 เตียง, หน้ากาก N95 ทางการแพทย์ 15,550 ชิ้น, หน้ากากอนามัย 850 ชิ้น, ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 5,950 ชิ้น และ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 20,000 ลิตร รวมมูลค่าทั้งหมด 23 ล้านบาท

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล กล่าวถึงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ในครั้งนี้ว่า “แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับ แต่เรายังไม่สามารถวางใจได้ ต้องเตรียมความพร้อมไว้อยู่เสมอ กลุ่มมิตรผลและบ้านปู จึงยังคงเดินหน้าสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็น โดยมีทั้งอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ทั้งจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศเกาหลีใต้อย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเสริมเกราะป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมรองรับในทุกสถานการณ์ โดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กองทุน “มิตรผล-บ้านปู” ได้จัดซื้อและมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องรวมแล้วกว่า 200 ล้านบาท โดยในวันนี้เราได้ร่วมมอบอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างเช่นเครื่อง CT Scan NeuViz 128, ห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก, เตียงคนไข้ไฟฟ้าและชุดข้างเตียง รวมทั้งเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้แก่โรงพยาบาลศิริราชและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเพื่อใช้รองรับและดูแลผู้ป่วย COVID-19 ต่อไป”

ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า “ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่เราก็ยังต้องเตรียมพร้อมรับมือตลอดเวลา เพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดการแพร่ระบาดซ้ำขึ้นอีกเมื่อไร เพราะฉะนั้น อุปกรณ์ทางการแพทย์จึงจำเป็นต้องมีเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน วันนี้ต้องขอขอบคุณกองทุน “มิตรผล-บ้านปู” ที่ยังคงดำเนินการเพื่อสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว ด้วยการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญและสามารถใช้ได้กับสถานการณ์ปกติต่อไป อย่างห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก (Bidirectional Negative / Positive COVID-19 Virus Sample Testing Booth) นำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ที่นำมามอบในวันนี้ เป็นห้องที่ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัย (Swab) โดยแพทย์ผู้ตรวจไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการตรวจวินิจฉัยได้ และแพทย์ผู้ตรวจจะสามารถกำหนดก่อนติดตั้งได้ว่าจะให้เป็นห้องความดันลบหรือบวกเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน นอกจากนั้นยังมี เครื่อง CT Scan รุ่นเฉพาะที่จะช่วยให้การตรวจวินิจฉัย
มีประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้การช่วยชีวิตคนไข้เป็นไปได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือทางการแพทย์ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรักษาการติดเชื้อ
COVID-19 แล้วนั้น เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ยังสามารถนำมาใช้ตรวจและวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินหายใจได้ต่อไป”

ตั้งแต่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จนถึงปัจจุบัน กองทุน “มิตรผล-บ้านปู”  ได้ดำเนินการจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท และเมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีการส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบบวก จำนวน 20 ห้อง มูลค่า 7,600,000 บาท ให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำส่งไปยังโรงพยาบาล 16 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อสานต่อพันธกิจของกองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19” ในการเป็นกองกำลังสำคัญเพื่อช่วยให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤติครั้งสำคัญนี้

บุคคลในภาพ (จากซ้าย-ขวา)

1.         รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์                   รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม

2.         ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ                  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3.         รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

4.         ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา          คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

5.         คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ                   ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มมิตรผล

6.         รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร           ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

7.         คุณวรวัฒน์ ศรียุกต์                      ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน

8.         นพ.นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์                รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เกี่ยวกับ กองทุนมิตรผล – บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19

กองทุนมิตรผล – บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 มูลค่า 500 ล้านบาท จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มมิตรผล และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย โดยปัจจุบัน กองทุนมิตรผลบ้านปู ได้จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์รวมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท และกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ โดยในอนาคต กลุ่มมิตรผล และบ้านปูฯ ยังมีความตั้งใจที่จะสานต่อพันธกิจในการนำเงินกองทุนสนับสนุน กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 ไปช่วยเหลือและเป็นหนึ่งในกองกำลังสำคัญต่อการสนับสนุนให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตินี้ไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว

การสนับสนุนโดยกลุ่มมิตรผล (ภายใต้กองทุนกลุ่มมิตรผลบ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19)

ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดในประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน กลุ่มมิตรผลได้จัดหาและมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่างๆ อาทิ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจากเอทานอลบริสุทธ์และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 400,000 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ไปจนถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) รวมถึงสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ กว่า 160 องค์กร และปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มเติม ได้แก่ ห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก 20 ห้อง, เครื่อง CT-Scan 3 เครื่อง,เครื่องช่วยหายใจ 4 เครื่อง, เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 6 เครื่อง, หน้ากากอนามัย N95 30,000 ชิ้น, หน้ากาก Surgical Mask 10,000 ชิ้น, หน้ากากผ้ามัสลิน 400,000 ชิ้น, ชุด PPE 10,000 ชุด, เตียงผู้ป่วย 32 เตียง ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ

การสนับสนุนโดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (ภายใต้กองทุนกลุ่มมิตรผลบ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19)

ในขณะเดียวกัน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือที่จำเป็นและเร่งด่วนแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุน 30 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อการสร้างและปรับปรุงห้องความดันลบ และจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ, 5 ล้านบาท แก่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อการจัดทำประกันชีวิตให้แก่แพทย์และพยาบาลทั่วประเทศกว่า 280,000 ราย, 2 ล้านบาท แก่สภากาชาดไทย เพื่อร่วมสมทบทุนในการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 10 ล้านชิ้น และจัดชุด ‘ธารน้ำใจ กู้ชีวิต’ จำนวน 180,000 ชุด รวมถึงการสนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดอุณหภูมิ การปรับปรุงระบบปรับอากาศสำหรับหอพักผู้ป่วย รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันตนเองให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จ.นครปฐม โรงพยาบาลสนามชัยเขตและโรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลปากเกร็ด จ.นนทบุรี และโรงพยาบาลสทิงพระ จ.สงขลา มูลค่ารวมกว่า 13 ล้านบาท, การสั่งผลิตหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่นจำนวน 1,500,000 ชิ้น เพื่อกระจายสู่ประชาชนทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังเตรียมการมอบหน้ากากอนามัย N95 และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย(PPE) แก่โรงพยาบาลประจำอำเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ชุมชนในจังหวัดปริมณฑลที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้านการทำมาหาเลี้ยงชีพ

บทความก่อนหน้านี้‘ศรีสุวรรณ’ โต้ ‘หมอทวีศิลป์’ คนไทยไม่ได้กินหญ้า
บทความถัดไปหมอโอ๊ค แชร์เคล็ดลับ ‘สวยทะลุมาสก์’ (หน้ากากอนามัย) ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ New Normal วิถีชีวิตแบบใหม่