สมศ. เดินหน้าองค์กรโปร่งใส

กรุงเทพฯ 19 พฤษภาคม 2563 – นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. (คนกลาง) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยความคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร พร้อมประกาศนโยบายในการดำรงไว้ซึ่งความมีอิสระทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้  ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ

###

#สมศ #การประเมินคุณภาพ #หน่วยงานโปร่งใส #กระทรวงศึกษาธิการ #ONESQA #JCCOTH

บทความก่อนหน้านี้รวมพลังคนไทย พลิกฟื้นผืนดิน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดค่าใช้จ่าย สู้ภัยโควิด-19
บทความถัดไปการบินไทยประกาศหยุดบินจนถึงสิ้นเดือนมิ.ย. ส่วนก.ค.ยังไม่ฟังธงกลับมาบินได้หรือไม่