กลุ่มเซ็นทรัล มอบเงิน 30,000,000 บาท ให้บางส่วนในโครงการ”นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19″ ของแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล,ยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล และ​ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ กลุ่มเซ็นทรัล มอบเงิน 30,000,000 บาท ให้บางส่วนในโครงการ”นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19″ ของแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา,นพ.วันชาติ ศุภจตุรัส,ศ.ดร.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ เลขาแพทย์สมาคมฯ และ ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ปธ.ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ และ พิธีกร รายการ เลิกบุหรี่ดีต่อใจ ปีที่2 ทาง ททบ.5 เป็นผูรับมอบ และสัมภาษณ์ผู้บริหารกลุ่มเซนทรัลออกในรายการ

บทความก่อนหน้านี้WHO วอนเจ้าหนี้ปลดหนี้ชาติยากจน
บทความถัดไปคมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง : ความเข้าใจเรื่อง “รัตนสูตร” และการแก้ปัญหาโรคระบาดแบบไทยๆ