กิฟฟารีนสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยไวรัส โควิด-19

นต. พญ. นลินี  ไพบูลย์  ประธานกรรมการ   บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์  ยูนิตี้  จำกัด  ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ  เป็นจำนวน   1,320,000  บาท  เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยไวรัส  โควิด-19  ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี และเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยมี  รศ. นพ. สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี  ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ชั้น 2 สำนักงานผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลรามาธิบดี  ถนนพระราม 6

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.       คุณพงศ์พสุ  อุณาพรหม                      ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาด บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

2.       รศ. พญ. กุมุทนาถ  จันทร์ประภาพ      แผนกโรคผิวหนัง  ภาควิชาอายุรศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี

3.       นต. พญ. นลินี  ไพบูลย์                       ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

4.        รศ. นพ.สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

5.        ผศ. นพ. ชนเมธ  เตชะแสนศิริ             รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

6.       รศ. ดร. พญ. อติพร  อิงค์สาธิต             รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

7.       คุณสริญญา  สาระสุทธิ                       ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

บทความก่อนหน้านี้สิงห์ ประกาศทุ่ม 50 ล้าน บริจาคช่วยรพ.ดูแลบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยชีวิตผู้ป่วยฝ่าวิกฤต COVID-19
บทความถัดไปแบงก์ชาติสิงคโปร์ลดกรอบค่าเงิน หลังคาดจีดีพีอาจติดลบ 4% ปีนี้