ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เปิดช่องแคชเชียร์พิเศษ เฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการและสตรีมีครรภ์

จากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย และอาจมีอาการรุนแรงได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ จึงมีความจำเป็นต้องดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเองมากเป็นพิเศษ รวมถึงผู้พิการ และสตรีมีครรภ์ที่อาจไม่ได้รับความสะดวก แต่บางครั้งก็มีความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ จึงเปิดให้บริการช่องแคชเชียร์พิเศษ (Priority Checkout) เฉพาะลูกค้าผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ และ สตรีมีครรภ์ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว ใช้เวลานอกบ้านให้น้อยที่สุด พร้อมสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด

Tops Market, Tops Superstore, and Central Food Hall introduce Priority Checkout”
lanes for elders, those with disabilities, and pregnant women

During the COVID-19 situation, elders are most at risk of getting infected and experiencing severe illness. Therefore, it is important for them to protect themselves and take care of their health. Meanwhile, those with disabilities and pregnant women might be inconvenienced by the current situation but still need to buy necessary items. Tops Market, Tops Superstore and Central Food Hall recognize the need to facilitate these customers, and will introduce Priority Checkout lanes for elders above 60, those with disabilities and pregnant women, with staff to offer assistance and ensure they can receive fast service and minimize the time spent outside their home. Meanwhile, everyone can be assured of the safety and hygiene standards thanks to the strict measures in place.  

บทความก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่น เพื่อป้องกัน-ควบคุม COVID-19 พร้อมขอความร่วมมือส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ ดูแล ปชช. ที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา
บทความถัดไปไม่ไหวบอกว่าไหว! เปิดเบื้องลึก หมอพยาบาล ไม่กล้าพูดขาดแคลนอุปกรณ์หนัก ถูกบังคับให้บอกว่าพอ!