ท็อปส์, แฟมิลี่มาร์ท และมัทสึโมโตะคิโยชิ ออกมาตรการดูแลพนักงานกลุ่มเสี่ยงพิเศษ “เพราะพนักงานทุกคนคือฮีโร่ในสถานการณ์นี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกคนจากใจ”

การปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากขณะนี้ นอกเหนือจากมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยขั้นสูงสุดในการบริการลูกค้า อีกหนึ่งนโยบายหลักสำคัญ บริษัทฯ มีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ จึงได้มีนโยบายและมาตรการปกป้องความปลอดภัยของพนักงานทุกภาคส่วนเพิ่มเติม ได้แก่

1.         พนักงานกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ พนักงานตั้งครรภ์, พนักงานพิการ และพนักงานผู้มีบุตรอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งทำงานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน
(
Work from home) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 โดยได้รับค่าจ้าง 100 % พร้อมสวัสดิการทุกอย่างของบริษัทฯ

2.      พนักงานที่มีโรคปอดอักเสบ หรือ โรคประจำตัวที่มีความเสี่ยง สามารถยื่นเอกสารทางการแพทย์เพื่อขออนุญาตทำงานที่บ้าน  โดยได้รับค่าจ้าง 100 %
       พร้อมสวัสดิการทุกอย่างของบริษัทฯ

3.      สำหรับพนักงานในส่วนบริการหน้าร้านทุกคน จะได้รับวิตามินซี เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

4.      บริษัทฯ มอบประกัน Covid-19 ให้กับพนักงานทุกคน

นอกจากมาตรการข้างต้นแล้ว นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าในประเทศไทย บริษัทฯ ห่วงใยใส่ใจในสุขภาพของพนักงานมาโดยตลอด ได้จัดหาหน้ากากอนามัย พร้อมเจลแอลกอฮอล์ให้กับพนักงานทุกคน เพราะสุขภาพพนักงานของเราเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่บริษัทฯ คำนึงถึง เรามุ่งมั่นหาวิธีที่จะทำให้พนักงานของเราทุกคนปลอดภัยมีสุขภาพที่ดี ควบคู่ไปกับการให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าเช่นกัน 

Tops, Family Mart, and Matsumoto Kiyoshi announce special measures to take care of risk group employees because
“every employee is a true hero in this situation, and the company sincerely appreciates them”

In this challenging situation, in addition to safety and hygiene measures to ensure the best service, another priority for the company is to care for its employees’ health and well-being, particularly those who are in the high-risk group. Therefore, the company has announced additional special measures to protect all its employees. 

  1. High-risk employees including pregnant women, those with disabilities, and parents with children under three months old, in any part of Thailand, can work from home during March 24 – April 12, 2020 with 100% pay as well as existing benefits. 
  2. Employees with lung issues or health conditions can submit their medical certificate and request to work from home with 100% pay as well as existing benefits. 
  3. All front-line employees will receive vitamin C supplement to strengthen their health. 
  4. The company offers COVID-19 insurance for all employees. 

In addition to the measures above, since the beginning of the COVID-19 outbreak in Thailand, the company has always prioritized its employees’ health and well-being. The employees receive masks and hand sanitizing gel to protect themselves, because their health is the company’s top priority. The company is committed to ensuring health and safety for all employees, while offering the best service to our customers. 

บทความก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทย รณรงค์ใช้หน้ากากอนามัยชนิดผ้า ลดปัญหาขยะติดเชื้อ ขอความร่วมมือทุกท้องถิ่น ดูแลพนักงานเก็บขน รัดกุม-ปลอดภัย-ป้องกัน ติดเชื้อ COVID-19
บทความถัดไปกรมที่ดิน ประกาศแนะนำแนวทางการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของนิติบุคคลอาคารชุด”