กลุ่มมิตรผล ร่วมส่งกำลังใจให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์แก่ 130 โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศไทย

กรุงเทพฯ 18 มีนาคม 2563  – กลุ่มมิตรผล มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่มาจากกระบวนการผลิต
เอทานอลจากอ้อย เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดของใช้และสถานที่ และเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือจากโมลาส ภายใต้แบรนด์ “ชื่นใจ บาย มิตรผล” ให้แก่โรงพยาบาล
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการใน 20 จังหวัดทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ยังมอบแอลกอฮอล์ฆ่า

เชื้ออีก 1 แสนลิตรให้แก่
กรมสรรพสามิต รวมมูลค่ากว่า
7.2 ล้านบาท เพื่อร่วมสู้ภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยจำนวนมากในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า  “สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันที่ยังคงไม่คลี่คลายนัก ทำให้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เป็นที่ต้องการมากขึ้น
ในหลายพื้นที่ กลุ่มมิตรผล เราเป็นผู้ผลิตน้ำตาลและพลังงานทดแทนประเภทเอทานอลจากอ้อยอยู่แล้ว
และมีโรงงานตั้งอยู่ในหลายจังหวัด เราเล็งเห็นถึงความจำเป็นนี้จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ให้ชุมชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม ตามแนวทาง
ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ
ที่มิตรผลยึดมั่นมาโดยตลอด รวมถึงเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว”

นอกเหนือจากดูแลสุขอนามัยด้วยการหมั่นล้างมือเป็นประจำแล้ว การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข จะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสได้ นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลยังได้รณรงค์ให้ความรู้แก่พนักงานถึงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยลดความเสี่ยง รวมถึงมีมาตรการในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหากพวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ประเทศไทยจะสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน

 

บุคคลในภาพ (จากซ้าย ขวา)

1.นายประวิทย์ ประกฤตศรี             ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพลังงาน

2.นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ                      ประธานกรรมการบริหาร

3.นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย

พลังงาน และธุรกิจใหม่

4.นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ                รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานพลังงาน