กลุ่มมิตรผล ร่วมส่งกำลังใจให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์แก่ 130 โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศไทย

กรุงเทพฯ 18 มีนาคม 2563  – กลุ่มมิตรผล มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่มาจากกระบวนการผลิตเอทานอลจากอ้อย เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดของใช้และสถานที่ และเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือจากโมลาส ภายใต้แบรนด์ “ชื่นใจ บาย มิตรผล” ให้แก่โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการใน 20 จังหวัดทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ยังมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออีก 1 แสนลิตรให้แก่กรมสรรพสามิต รวมมูลค่ากว่า 7.2 ล้านบาท เพื่อร่วมสู้ภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยจำนวนมากในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า  “สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันที่ยังคงไม่คลี่คลายนัก ทำให้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เป็นที่ต้องการมากขึ้นในหลายพื้นที่ กลุ่มมิตรผล เราเป็นผู้ผลิตน้ำตาลและพลังงานทดแทนประเภทเอทานอลจากอ้อยอยู่แล้ว และมีโรงงานตั้งอยู่ในหลายจังหวัด เราเล็งเห็นถึงความจำเป็นนี้จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ให้ชุมชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม ตามแนวทาง ร่วมอยู่ ร่วมเจริญที่มิตรผลยึดมั่นมาโดยตลอด รวมถึงเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว”

นอกเหนือจากดูแลสุขอนามัยด้วยการหมั่นล้างมือเป็นประจำแล้ว การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข จะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสได้ นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลยังได้รณรงค์ให้ความรู้แก่พนักงานถึงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยลดความเสี่ยง รวมถึงมีมาตรการในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหากพวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ประเทศไทยจะสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน

บุคคลในภาพ (จากซ้าย ขวา)

1.     นายประวิทย์ ประกฤตศรี               ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพลังงาน

2.     นาย ชูศักดิ์ ว่องกุศลกิจ                 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ

3.     นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ                ประธานกรรมการบริหาร

4.     นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ              ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย

              พลังงาน และธุรกิจใหม่

5.     นางอัมพร กาญจนกำเนิด              ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

6.     นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ         รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานพลังงาน