ธ.ก.ส. ได้รางวัล Thailand Quality Class (TQC)

ธ.ก.ส. ได้รางวัล Thailand Quality Class (TQC)

ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม มอบให้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยเป็นการสะท้อนถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันของประเทศได้

แบ่งรางวัลเป็น 3 ระดับ คือ รางวัล Thailand Quality Award (TQA) รางวัล Thailand Quality Class Plus (TQC Plus) และรางวัล Thailand Quality Class (TQC) โดยมีนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงาน

ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่ ธ.ก.ส. เข้าร่วมการประเมินและได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ชมภาพบรรยากาศ คลิก https://drive.google.com/drive/folders/17YBfIJykDpi5w6DBhcM5wVDmUVOcO3nY

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กป๊อก’ ส่งกำลังใจ ‘บิ๊กตู่’ สู้ศึกซักฟอก ซัดพวกกอสซิป อยากรู้ถามมา ตอบชัด ‘อย่าไปนินทา’
บทความถัดไป‘บิ๊กป๊อก’ สั่ง ‘อปท.-สาธารณสุข’ สอนชาวบ้านทำหน้ากากอนามัยใช้เอง