กิจกรรม “ตลาดบองมาร์เช่ปลอดบุหรี่และอนุรักษ์พลังงาน” ณ ตลาดบองมาร์เช่ เขตจตุจักร

จิทัศ ศรสงคราม ผู้จัดการตลาดบองมาร์เช่ และ สัญญา รอดโพธิ์ทอง ที่ปรึกษาฝ่ายอาคารและสถานที่ ร่วมกับ ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ นำโดย ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ประธานชมรมฯ ทำกิจกรรม “ตลาดบองมาร์เช่ปลอดบุหรี่และอนุรักษ์พลังงาน” ณ ตลาดบองมาร์เช่ เขตจตุจักร โดยในกิจกรรมจะมีร้านค้าต่างๆในตลาดเข้าร่วม นอกจากนี้จะมีศิลปินดาราจิตอาสา จากชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ เข้าร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ของตลาดบองมาร์เช่อีกด้วย

บทความก่อนหน้านี้เชิญประชุม..ศิษย์เก่าเบญจมฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
บทความถัดไปพช. ตรัง ร่วมงาน “เทศกาลแลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมนาหมื่นศรี”