เชิญประชุม..ศิษย์เก่าเบญจมฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

เชิญประชุม..ศิษย์เก่าเบญจมฯ

สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ขอเชิญศิษย์เก่าเบญจมฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในวันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น ณ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้องพระธรรมมังคลาจารย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

บทความก่อนหน้านี้ผบ.ทอ.เผย ทอ.ไร้ปัญหาบ้านหลวงถูกยึด ชี้ 7 วันก่อนเกษียณต้องย้ายออกตามกติกา
บทความถัดไปกิจกรรม “ตลาดบองมาร์เช่ปลอดบุหรี่และอนุรักษ์พลังงาน” ณ ตลาดบองมาร์เช่ เขตจตุจักร