ส.ส.อนุสรีฯ ชู “สมุทรสาครโมเดล” ต้นแบบจังหวัดแรงงานสุขภาพดี ห่างไกลโรค

‘อนุสรี ทับสุวรรณ’ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน เตรียมพบ ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นำเสนอ “สมุทรสาครโมเดล” เป็นต้นแบบจังหวัดที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค เป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน เปิดเผยว่า ในฐานะที่ตนเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อที่รับผิดชอบพื้นที่สมุทรสาคร ได้นำเสนอ “สมุทรสาครโมเดล” ซึ่งเป็นโมเดลที่อยากทำให้คนสมุทรสาครเป็นต้นแบบ ที่เป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน และเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเอง ภาครัฐเป็นเพียงส่วนสนับสนุน ด้วยความเชื่อที่ว่าประเทศมั่นคง ประชาชนต้องแข็งแรง ซึ่งก็คือ สุขภาพดี
พรรค รปช.ในฐานะที่ได้รับผิดชอบกระทรวงแรงงาน ซึ่งรับผิดชอบกลไกที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศคือ แรงงานคน แรงงานที่ต้องมีคุณภาพ แข็งแรง สำนักงานประกันสังคมที่ต้องดูแลสิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตน ไม่ใช่มีหน้าที่แค่จ่ายเงินในสิทธิประโยชน์ต่างๆ แต่ต้องดูแลและป้องกันผู้ประกันตนไม่ให้เป็นโรคร้าย ที่เป็นต้นเหตุการเสียชีวิต การเจ็บป่วยที่มีผลต่อชีวิตและครอบครัว ที่มีค่าใช้จ่ายสูง และส่งผลให้เป็นโรคอื่นๆ ตามมา

ไม่ใช่โรคที่เกิดจากเชื้อโรคที่เรากลัวในปัจจุบัน แต่เป็นโรคประเภท NCDs ( Non Comunicable Desease) โรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค เช่น หลอดเลือดหัวใจตีบ แตก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไต มะเร็ง ถุงลมโป่งพอง คนเป็น 1 คนในครอบครัว แต่ทั้งครอบครัวต้องรับภาระดูแล ค่าใช้จ่ายในการรักษามากมาย ซึ่งจะต้องป้องกันตนเองดีกว่ารักษา จึงควรที่จะออกตรวจสุขภาพประชาชนที่เป็นสมาชิกผู้ประกันตนของประกันสังคม ในเชิงวิเคราะห์ลึกในโรคด้าน NCDsนี้ ตามชุมชน โรงงาน และให้คำแนะนำ คำเตือนในเรื่องอาหาร เช่น การทำงานของตับ ไต บกพร่องไหม ควรลดอาหารเค็ม หวาน มัน เกินไป ตรวจสอบอาหารในโรงอาหารของโรงงาน ควรลดปริมาณเค็ม หวาน มัน ผงชูรส เป็นต้น โดยเน้น 3 อ 2 ส คือ อาหารคุณภาพดี ออกกำลังกาย และอารมณ์ดี 2 ส คืองดสุรา และสูบบุหรี่

“วันจันทร์ที่จะถึงนี้จะเข้าพบ ผวจ.สมุทรสาคร เพื่อเสนอนโยบายนี้ และขอให้จังหวัดสนับสนุนสถานที่ออกกำลังกาย ทั้งวิ่งและแอโรบิค สมุทรสาครไม่วิ่งไล่ใคร เราจะ ‘วิ่งไล่พุง’ และแอโรบิคทั่วเมือง สวนสาธารณะ ที่ว่าง ลานต่างๆ ซึ่งจังหวัดจะต้องสนับสนุนกิจกรรมนี้ โดยการจัดสถานที่และขอความร่วมมือหน่วยงานทีเกี่ยวข้องให้คนสมุทรสาคร เป็นคนมีสุขภาพแข็งแรง ทุกรุ่น ทุกวัย เชื่อว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้ “คน” คือจุดเริ่มต้นทีสำคัญ คนต้องแข็งแรง เศรษฐกิจจะเข้มแข็ง ประเทศชาติจะมั่นคง ขอเริ่มที่สมุทรสาคร” ส.ส.อนุสรีฯ กล่าวในท้ายสุด

บทความก่อนหน้านี้EXIM BANK ชี้ พิษไวรัส-ภัยแล้งฉุดส่งออกติดลบหนัก 2-3% จ่อหั่นเป้าสินเชื่อปี 63 โตไม่ถึง 7-8%
บทความถัดไปอธิบดี พช. ขับเคลื่อนชุมชนน้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากครัวเรือน หลุดพ้นความยากจน