กลุ่มมิตรผล จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างด้านการศึกษาและการวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล

กรุงเทพฯ21 มกราคม2563กลุ่มมิตรผล นำโดย คุณอัมพร กาญจนกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ และคุณกิจพัฒน์ ตระกูลเมฆี ผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่องการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และ ผ.ศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การลงนามร่วมกันในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของทั้ง2 หน่วยงาน ทั้งนักศึกษา เกษตรกร และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย รวมทั้งการบริหารการจัดองค์ความรู้ร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมในท้องถิ่น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล อุตสาหกรรมเอทานอล อุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันก่อน

บุคคลในข่าว (ซ้าย ขวา)

1.       คุณกิจพัฒน์ ตระกูลเมฆี               ผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ กลุ่มมิตรผล

2.       คุณอัมพร กาญจนกำเนิด             ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ กลุ่มมิตรผล

3.       ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ              อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4.       ผ.ศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ                 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทความก่อนหน้านี้‘วิษณุ’รับเสียบบัตรแทน ทำงบประมาณล่าช้า
บทความถัดไป“หญิงหน่อย” โอดฝุ่นกลืนเมือง ไม่มีทางดีขึ้น หากผู้นำหนีปัญหา-โยนภาระให้ประชาชน