หม่อมเต่า รมว.แรงงาน แจ้งข่าวดี นายจ้าง ประกาศขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ออกไปอีก 7 วันทำการ

หม่อมเต่า รมว.แรงงาน แจ้งข่าวดี นายจ้าง ประกาศขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ออกไปอีก 7 วันทำการ

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ.2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจของนายจ้าง ซึ่งจะส่งผลต่ออันดับที่ดีขึ้นของประเทศไทยในการประเมินของธนาคารโลก และเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนให้ได้รับความคุ้มครอง อีกทั้งเป็นการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนผ่านระบบ (e-Service) และเป็นการดำเนินการที่จะตอบรับการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ Doing Business ซึ่งธนาคารโลกหรือ World Bank จะประกาศผลการจัดอันดับเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2019 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 27 และในปี 2020 อยู่ในอันดับที่ 21 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานที่โดดเด่นบนเวทีโลกอีกด้วย
ด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาให้นายจ้างยื่นแบบและนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ในครั้งนี้ ว่า นายจ้างจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจะขยายกำหนดเวลา ในกรณีนายจ้างยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ออกไปอีก 7 วันทำการนับแต่วันที่พ้นกำหนดวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2564 รวม 24 เดือน สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนสถานประกอบการทำธุรกรรมผ่านระบบ (e-Service) และนำส่งข้อมูลสมทบ และเงินสมทบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เพื่อความสะดวก ลดขั้นตอน ระยะเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนและรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงแรงงาน ในการที่จะช่วยส่งผลดีต่อการจัดอันดับธนาคารโลกครั้งต่อไปอีกด้วย นายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเงินสมทบ โทร.0 2956 2269-73 หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ
———————————-
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

บทความก่อนหน้านี้เอาใจนักช้อปฯ จัดแคมเปญ “CENTRAL HAPPY CHINESE NEW YEAR 2020” (เซ็นทรัล แฮปปี้ ไชนีส นิวเยียร์ 2020) ภายใต้คอนเซปต์ “THE LUCKIEST STORE IN TOWN”
บทความถัดไป“RS Entertainmerce Decoded-ถอดรหัส RS Entertainmerce Model” (อาร์เอส เอ็นเตอร์เทนเมิร์ซ ดีโค้ด-ถอดรหัส เอ็นเตอร์เทนเมิร์ซ โมเดล) แถลงแผนดำเนินการทางธุรกิจปี 2563