ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ร่วมกับ นำ้ดื่มสยาม จัดเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุ ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์(บ้านพักคนชราหญิง) จ.ปทุมธานี

ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ นำโดย ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ปธ.ชมรม และ พ.อ.หญิง บัวบุษบา ยุคลอดิศัย เลขาฯ และ เอกชัย บุญยืน ฝ่ายเทคนิค ร่วมกับ นำ้ดื่มสยาม นำโดย สมพงษ์ หาญนิโรจน์รัมย์ ผจก. ฝ่ายการตลาด จัดเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุ ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์(บ้านพักคนชราหญิง) จ.ปทุมธานี โดยนำน้ำดื่มสยามเข้าร่วมสนับสนุน ซึ่งมูลนิธินี้ได้ก่อตั้งมาแล้วกว่า 60 ปี ดูแลผู้สูงอายุกว่า 100 ชีวิต โดยไม่มีหน่วยงานใดให้การสนับสนุน มี อัญชลี นทีธำรงสุทธิ์ เป็นประธานมูลนิธิฯ

บทความก่อนหน้านี้“เพื่อไทย”ชี้ปี 63 ภาคเกษตรเจอปัญหาหนัก ซัดยุทธศาสตร์ชาติส่งผลลบระยะยาว
บทความถัดไป86 ปี กรมพลศึกษา เน้นเพิ่มสุขภาพประชาชนควบคู่ท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกีฬา