เลยหนาวแล้ว นาแห้ว 12 องศา สิงห์อาสาลุยมอบเสื้อกันหนาว

เลยหนาวแล้ว นาแห้ว 12 องศา สิงห์อาสาลุยมอบเสื้อกันหนาว

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 62 กลุ่มสิงห์อาสา โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวที่ บ้านนาแห้วใหม่ หมู่ที่ 5 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย นับเป็นการลงพื้นที่คลายความหนาวให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาวภายใต้โครงการ สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2562 ซึ่งมีอุณหภูมิลดลงเหลือเพียง 12 องศาเท่านั้น โดยได้นำเสื้อกันหนาวจำนวนกว่า 300 ตัว มอบให้แก่ชาวบ้านและเด็กๆ ในหมู่บ้านตามครัวเรือน

ภาพการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านนาแห้วใหม่ขณะสวมใส่เสื้อกันหนาวสิงห์อาสา

โดยบ้านนาแห้วใหม่ มีจำนวน 83 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 250 คน ส่วนใหญ่เป็นวัยสูงอายุ รองลงมาคือวัยทำงาน ประกอบอาชีพทำเกษตรกรรม อาทิ ไร่ข้าวโพด ไร่แก้วมังกร ไร่สับปะรด และส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวจึงค่อนข้างที่จะขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มสำหรับกันหนาว และในทุกๆปี ต.นาแห้วจะประสบภัยหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์อยู่เสมอ บางปีอุณหภูมิต่ำสุดถึง 0 องศา เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาและที่ราบระหว่างหุบเขาติดกับ เมืองบ่อแตน แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว  ทำให้ในฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นมาก

ทั้งนี้ สิงห์อาสาและเหล่าเครือข่ายพันธมิตรจะเดินหน้าลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 9 พื้นที่ ได้แก่ จ.เลย จ.สกลนคร จ.มหาสารคาม
จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก จ.น่าน จ.พะเยา และจ.เชียงราย เพื่อคลายความหนาวและมอบไออุ่นให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาว  

ภาพสิงห์อาสาลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาว ที่ บ้านนาแห้วใหม่ หมู่ที่ 5 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย

บทความก่อนหน้านี้กปภ. เปิดรับสมัครผู้ว่าการ ระหว่าง 11 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563
บทความถัดไปสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ”